web analytics
 • Asker kommune Pedagogisk leder søkes til Holmen barnehage

Asker kommune Pedagogisk leder søkes til Holmen barnehage

Billingstad, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Pedagogisk leder søkes til Holmen barnehage

Company: Asker kommune

Job description: Fantastiske Holmen barnehage søker 1 dyktig pedagogisk leder til barnehagens lederteam.
VilDUvære med å bidra til at barn i Asker opplever inkluderende fellesskap gjennom tilhørighet, tilknytning og trygghet i barnehagen?I Asker jobber vi aktivt for å skape arenaer for barn og unge, hvor alle finner sin plass i fellesskapet og opplever å høre til. For å lykkes med dette må ansatte i Asker-barnehagene arbeide systematisk for å bygge relasjoner til hvert enkelt barn og legge til rette for at barn opplever et trygt og inkluderende leke- og læringsmiljø.
Sammen med barnehagens lederteam og personalet, skal du lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen og bidra til at barnehagen realiserer sine mål og at ansatte opplever utvikling og mestring i sitt daglige arbeid.
For å skape et helhetlig læringsløp og sikre likeverdig praksis, systematikk og felles forståelse er det utarbeidet tre felles standarder. Trygt og godt i Askerbarnehagene, Trygg start og Bygge Bro-overgang mellom barnehage, SFO og skole. Du kan lese mer om våre standarder her:https://sites.google.com/askerskolen.no/askerbarnehagene/meny
(Nettsted for ansatte i Askerbarnehagene).Asker kommune har et eget senter for innovasjon og læring (SEIL), som blant annet består av et utviklingsteam med rådgivere for barnehage, barn, familie og inkludering (BFI), skole og SFO. Teamet jobber blant annet med felles kompetansehevingstiltak og utvikling og bistår barnehagene i arbeidet med implementering og kompetanseutvikling knyttet til de tre standardene.
For mer informasjon om kompetanseutvikling for ansatte i Asker oppvekst:https://sites.google.com/askerskolen.no/kompetanseplanaskeroppvekst/meny
Les mer om barnehagene i Asker her:https://www.asker.kommune.no/barnehage/jobb-i-barnehagene-i-asker/Holmen barnehage har 1 ledig stilling som pedagogisk leder. Barnehagen har en sterk natur-profil og ligger vakkert til på Billingstad- Holmen i Asker. Barnehagen har et stort lekeområde som har både grillhytte grønnsakshager og nærhet til sjø og skog. I tillegg har barnehagen per i dag 3 store-barns avdelinger og 2 småbarns-avdelinger.Til vår barnehage søker vi deg som elsker å være ute i naturen og som ser betydning av hvordan natur og uteliv kan benyttes i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Vi har blant annet to flotte grillhytter med egen naturområde rett bak barnehagen, disse brukes primært av våre førskolebarn, men også de minste deltar på turer og utforsking i området. Er du et menneske som ser at pedagogikk og natur går hand i hånd er dette barnehagen for deg.Vårt hovedfokus er at vi følger naturens årstider og ønsker å bidra til gode naturopplevelser og at barna skal oppleve mestring og glede i møte med naturen.Våre verdier er:
“RAUS,NÆR MODIG OG SKAPENDE”!Arbeidsoppgaver

 • Være rollemodell for barn og ansatte i det daglige arbeidet for sikre mestring og glede gjennom gode naturopplevelser
 • Ansvar for å holde deg faglig oppdatert til enhver tid og kunne omsette relevant forskning og teori til god praksis i barnehagen
 • Bidra til å lede det pedagogisk arbeidet i barnehagen i samarbeid med lederteam og øvrige personalet
 • Bidra inn i barnehagens lederteam
 • Bidra til å sikre et godt foreldresamarbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser
 • Ansvar for pedagogisk planlegging, gjennomføring og pedagogisk dokumentasjon
 • Ansvar for utarbeidelse av plandokumenter
 • Bidra til å etablere gode strukturer og organisering som ivaretar metodikk og systematikk i arbeid med barna
 • Ansvar for kartlegging og rapportering
 • Bidra til å realisere “å høre til”, Temaplan for oppvekst

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad Barnehagelærer, gjerne med fordypning i ute-fag eller erfaring fra lignende arbeid
 • Søkere med annen pedagogisk utdanning vil kunne ansettes i engasjementer
 • God kompetanse om digitale verktøy- IKT kunnskaper
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig. Er du søker fra land utenfor Skandinavia, er det krav om bestått norsk-prøve B2, skriftlig og muntlig
 • Gjerne erfaring fra arbeid i barnehage eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel og like å stå i endring
 • Du liker å ta ansvar, og har et bevisst forhold til ledelse og tørre å være en synlig leder- trygg i lederrollen
 • Du er fysisk aktiv, ha god helse, og liker å være ute og i bevegelse
 • Du er løsnings-orientert og har gode kommunikasjonsevner
 • Du vet hvorfor du er barnehagelærer og vil arbeide i barnehage
 • Du har evnen til å arbeide selvstendig
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du har evnen til inspirere, motivere og engasjere dine medarbeidere
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • En kommune som satser på barn og unge
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode muligheter for utvikling og eget kompetansesenter SEIL
 • Oppfølging av fadder den første tiden i ny jobb for alle nyansatte
 • For å lette overgangen fra studier til praksis har Asker kommune tilbud til alle nyutdannede barnehagelærere om veiledning i lærende nettverk
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillings regulativ. Pedagogisk leder med arbeidssted i barnehage tilbys en grunnlønn som i dag ligger kr 50 000,- over garanti-lønn for KS-områdets tariffavtale
 • Ved relevant etterutdanning på 60 studiepoeng kan det tilbys ytterligere kr. 20 000,- i økt årslønn (kr. 10 000,- for 30 studiepoeng).

Gode pensjons- og forsikringsordningerOm arbeidsgiverenAsker kommune er landets åttende største kommune med om lag 98 000
innbyggere og 6 500 ansatte. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, og har som visjon at vi sammen skal skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet. Vi har derfor med oss kommunens verdier nær, skapende, raus og modig i det arbeidet vi gjør. Asker kommune skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, og er opptatt av nytenkning og utvikling.Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.
Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres.SektorOffentligSted1396 BillingstadBransjeBarn, skole og undervisningStillingsfunksjonBarnehage / Pedagogisk leder,Barnehage / BarnehagelærerArbeidsspråkNorskNøkkelordPedagog, barnehagelærer, pedagogisk leder, barnehage, natur

Expected salary:

Location: Billingstad, Viken

Job date: Tue, 14 May 2024 22:02:20 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Pedagogisk leder søkes til Holmen barnehage in Norwegian

Location

Billingstad, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top