web analytics
 • Asker kommune-pedagogisk leder til fantastiske Hvalstad barnehage

Asker kommune-pedagogisk leder til fantastiske Hvalstad barnehage

Hvalstad, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: pedagogisk leder til fantastiske Hvalstad barnehage

Company: Asker kommune

Job description: I Hvalstad barnehage har vi kjærlighetskultur. for å skape et trygt og godt barnehagemiljø. Kjærligheten kommer til synegjennomansvarlig pedagogisk arbeid for et annet menneskets beste.Vi er glad i barna på ekte, og legger til rette for at voksne og barna skal bli glade i hverandre.Eldre barn lærer å hjelpe og veilede yngre barn.Vi ser at barnviserekte glede i leke med de som er yngre,og viserekte glede og mestring i å hjelpe hverandre. Vi jobber systematisk med å gi barna små og store oppgaver, og gir dem gode muligheter til å være nær hverandre.Kjærlighetskulturen gjør at det er godtåværeyngsti våre barnehager. Deeldreopplever mestring ogerfarer verdien av og kjenner atdet er godt å være snill mot andre.Alle barnaerfareratnestekjærlighet vil si å stå til disposisjon for et annet menneskeFor å skape et helhetlig læringsløp og sikre likeverdig praksis, systematikk og felles forståelse er det utarbeidet tre felles standarder i Asker kommune: Trygt og godt i Askerbarnehagene, Trygg start og Bygge Bro-overgang mellom barnehage, SFO og skole. Du kan lese mer om våre standarder her:https://sites.google.com/askerskolen.no/askerbarnehagene/meny(Nettsted for ansatte i Askerbarnehagene).Asker kommune har et eget senter for innovasjon og læring (SEIL), som blant annet består av et utviklingsteam med rådgivere for barnehage, barn, familie og inkludering (BFI), skole og SFO. Teamet jobber blant annet med felles kompetansehevingstiltak og utvikling og bistår barnehagene i arbeidet med implementering og kompetanseutvikling knyttet til de tre standardene.For mer informasjon om kompetanseutvikling for ansatte i Asker oppvekst:https://sites.google.com/askerskolen.no/kompetanseplanaskeroppvekst/meny
Les mer om barnehagene i Asker her:https://www.asker.kommune.no/barnehage/jobb-i-barnehagene-i-asker/
Solstad barnehage er en liten treavdelings barnehagesom holder til i et hyggelig hus rett ved Hvalstad stasjon. Vi har fint uteområde og spennende turmuligheter i umiddelbar nærhet. Som Asker museum og Leikarvollen. Asker bibliotek er bare en kort togtur unna.Hvalstad barnehage er en flott 4 avdelings barnehage som holder til i et hyggelig hus rett ved Hvalstad stasjon. Vi har fint uteområde og spennende turmuligheter i umiddelbar nærhet.Til vår barnehage søker vi nå deg som har et ekstra stort hjerte for de små og vil gi de en god start på barnehagelivet.Vi ønsker en pedagogisk leder som er opptatt av og forstår viktigheten av gode og nære relasjoner, som er en trygg og tilstedeværende pedagog og du må gjerne har fordypning i småbarnspedagogikk.Til vår barnehage søker vi nå deg som har et ekstra stort hjerte for de små og vil gi de en god start på barnehagelivet.Vi ønsker en pedagogisk leder som er opptatt av og forstår viktigheten av gode og nære relasjoner, som er en trygg og tilstedeværende pedagog og du må gjerne har fordypning i småbarnspedagogikk.Våre verdier er:
“RAUS,NÆR MODIG OG SKAPENDE”.Arbeidsoppgaver

 • Skape et trygt, godt og inkluderende leke- og læringsmiljø
 • Være en god rollemodell som medarbeider, veileder og samarbeidspartner
 • Bidra til å lede det pedagogisk arbeidet i barnehagen i samarbeid med de andre pedagogene og styrer
 • Pedagogisk ledelse på avdelingen og veiledning av kolleger slik at dere sammen skaper et godt leke- og læringsmiljø med fokus på gode relasjoner
 • Pedagogisk ledelse av barn
 • Bidra inn i Solstad og Hagtussa barnehagers lederteam
 • Foreldresamarbeid
 • Samarbeid med andre instanser knyttet til barnehagevirksomhet
 • Pedagogisk planlegging, gjennomføring og pedagogisk dokumentasjon
 • Utarbeidelse av plandokumenter
 • Kartlegging og rapportering
 • Holde deg faglig oppdatert til enhver tid

Kvalifikasjoner

 • Utdannet barnehagelærer/førskolelærer
 • Gjerne fordypning i småbarnspedagogikk
 • Hvis utdannet i utlandet; godkjenning fra HK-dir.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gjerne erfaring fra arbeid i barnehage eller tilsvarende
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig. Er du søker fra land utenfor Skandinavia, er det krav om bestått norsk-prøve B2, skriftlig og muntlig
 • Søkere med annen relevant utdanning vil bli vurdert, ved tilbud blir stillingen et vikariat som pedagogisk leder på dispensasjon.

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som:
 • Vil gi små barn den beste starten på livet
 • Har evnen til å arbeide selvstendig
 • Tar ansvar, har et bevisst forhold til ledelse og er trygg i lederrollen
 • Er løsningsorientert og har gode kommunikasjonsevner
 • Evner å skape gode relasjoner med alle barn, foresatte og kollegaer
 • Har gode samarbeidsevner er fleksibel, lojal og omstillingsdyktig
 • Er faglig engasjert, inspirerer, engasjerer og veileder medarbeidere frem til felles mål
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlige egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Som ansatt hos oss får du:
 • En kommune som satser på barn og unge
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • En ledelse som har fokus på kvalitet, kompetanseheving og veiledning av pedagogiske ledere
 • Gode muligheter for utvikling og eget kompetansesenter SEIL
 • For å lette overgangen fra studier til praksis har Asker kommune tilbud til alle nyutdannede barnehagelærere om veiledning i lærende nettverk.
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ. Pedagogisk leder med arbeidssted i barnehage tilbys en grunnlønn som i dag ligger kr 50 000,- over garantilønn for KS-områdets tariffavtale
 • Ved relevant etterutdanning på 60 studiepoeng kan det tilbys ytterligere kr. 20000,- i økt årslønn (kr. 10000,- for 30 studiepoeng)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. og forsikringsordninger

Om arbeidsgiverenDet er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 98 000
innbyggere og 6 500 ansatte. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, og har som visjon at vi sammen skal skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet. Vi har derfor med oss kommunens verdier nær, skapende, raus og modig i det arbeidet vi gjør. Asker kommune skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, og er opptatt av nytenkning og utvikling.Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.
Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres.SektorOffentligAntall stillinger2StedHvalstadveien, 1395 HvalstadBransjeBarn, skole og undervisningStillingsfunksjonBarnehage / Pedagogisk lederArbeidsspråkNorskNøkkelordPedagogisk leder, Kjærlighetskultur

Expected salary:

Location: Hvalstad, Viken

Job date: Tue, 14 May 2024 22:52:15 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about pedagogisk leder til fantastiske Hvalstad barnehage in Norwegian

Location

Hvalstad, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top