web analytics
 • Bærum kommune-Førstekonsulent

Bærum kommune-Førstekonsulent

Sandvika, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Førstekonsulent

Company: Bærum kommune

Job description: Sommerjobb: Energimerking og energitiltak i eksisterende offentlige bygg i Bærum kommune Eiendom Byggkomp. og utvikling, Bærum kommune
Om stillingen
Vil du bidra til at Bærum kommune tar gode valg for å redusere behovet for energi i eksiterende bygningsmasse?
Bærum kommune Eiendom har med sine ca. 330 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Eiendom forvalter ca 1.000.000 m2 og har et investeringsbudsjett på ca 1,5-2 mrd. årlig. Vi har høye ambisjoner om at våre bygg skal være klimakloke og bygges/driftes kostnadseffektivt.
Bærum kommune har en ambisiøs klimastrategi med mål om reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp. For å bidra til at kommunen oppnår målene skal Eiendom gjennomføre en rekke tiltak knyttet til energieffektivisering, energiproduksjon og sirkulær økonomi. Et av miljøtiltakene innebærer å prioritere gode tiltak for å redusere energibruk i eksisterende bygningsmasse.
I regi av Smarte Bygg-programmet, vil vi i sommer engasjere opp til 8 studenter som skal se nærmere på ulike problemstillinger for bygg i Bærum kommune.
Programmet er en del av enheten Eiendom Byggkompetanse og -utvikling. Enhetens rolle er å gi råd og rammer til de andre enhetene i Eiendom, samt følge opp utviklingsarbeid. Hos oss vil du være en del av et sterkt fagmiljø hvor vi er opptatt av å dele kunnskap med hverandre. Vi har engasjerte og kunnskapsrike fagressurser innen bl.a. energi, miljø, ombruk, bygg, VVS, automasjon, elektro, renovasjon og utomhus.
Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:
25.02.2024
Arbeidsgiver:
Bærum kommune
Sted:
Sandvika
Stillingstittel:
Førstekonsulent
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Sommerjobb
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4762457556
Startdato:
17.06.2024
Sluttdato:
09.08.2024
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver
For å ivareta kravene om energimerking på bygg eldre enn 10 år og lage grunnlag for å velge de mest effektive energisparetiltakene ønsker vi hjelp av studenter til å lage en god metodikk for energimerking og prioritering av energitiltak.
Det skal engasjeres to studenter med egnet fagbakgrunn til å gjennomføre oppgaven.
Arbeidet skal utføres i perioden 17.juni til 9. august med mulighet for 1-3 uker ferie i fellesferien.

 • Lage veileder for energimerking av eksisterende bygg med et tilhørende oppsett for å systematisere og forenkle innhenting av nødvendig grunnlagsinformasjon.
 • Hente inn grunnlagsinformasjon fra et eller flere kommunale bygg og demonstrere oppsettet ved å bygge opp en modell i programvaren Simien.
 • Benytte Simien modell som grunnlag for å estimere energireduksjon ved ulike tiltak og lage et brukervennlig verktøy for prioritering av energitak. Bruke Simien modellen og verktøy for prioritering til å belyse de mest effektive tiltakene (kost/nytte).

Kvalifikasjoner
Student med fullført 3. eller 4. året ved ingeniør/siv.ing. studie innen energi- og miljø, bygningsfysikk eller studier som inneholder faglig bakgrunn for beskrevne arbeidsoppgaver. For kandidater med fagbrev og arbeidserfaring innen relevante fag, kan lavere årskull på ingeniørstudie aksepteres.
For å mestre oppgavene bør du ha følgende bakgrunn:

 • Generell kunnskap om energibruk i bygg
 • Kunnskap om energibehovsberegninger og relevant programvare
 • Kjennskap til å etablere metoder og bygge modeller
 • Kjennskap til aktuelle energisparetiltak
 • Kjennskap til kostnads- og lønnsomsomhetsvurderinger
 • Excel-kunnskaper
 • God skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Selvstendig – evne å sette i gang oppgaver på egen hånd
 • Lærevillig – evne til å sette deg inn i systemer og programvare som skal benyttes og søkende etter kunnskap, ikke redd for å spørre
 • Systematisk – arbeider effektivt og setter oppgaver i system slik at resultater lett kan benyttes av andre
 • Tydelig og god fremstillingsevne – evner å fremstille informasjon på en måte som gjør den forståelig for andre uavhengig av bakgrunn
 • Samarbeidsvillig – evner å dele informasjon til andre og hente informasjon fra andre
 • Helhetstenkende – ser utfordringer og muligheter utover eget fagfelt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Arbeidsplass i nye flotte lokaler med hyggelig kantine, sentralt beliggende i Sandvika
 • Erfaring fra arbeid hos en stor eiendomsaktør
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Innsikt i reelle utfordringer i arbeidet med å gjennomføre klimatiltak
 • Mulighet til å benytte fagkunnskap til å få gjennomført viktige tiltak
 • Et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger

Adresse: Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika, Norge
Kontaktinformasjon
Camilla Torp
Avdelingsleder Bærekraft og installasjoner
E-post: camilla.torp@baerum.kommune.no
Henrik Gulbrandsen
Avdelingsleder Avdeling Digitalisering og Sikkerhet
E-post: Henrik Gulbrandsen
h.gulbrandsen@baerum.kommune.no
Om arbeidsgiveren
Sammen skaper vi et godt og for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Expected salary:

Location: Sandvika, Viken

Job date: Thu, 08 Feb 2024 05:21:55 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Førstekonsulent in Norwegian

Location

Sandvika, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Contact us

Featured Ads

Android App
Android App
Top