web analytics
 • Bærum kommune-Har du bred erfaring knyttet til energibruk i bygg og fornybar energiproduksjon?

Bærum kommune-Har du bred erfaring knyttet til energibruk i bygg og fornybar energiproduksjon?

Sandvika, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Har du bred erfaring knyttet til energibruk i bygg og fornybar energiproduksjon?

Company: Bærum kommune

Job description: Har du bred erfaring knyttet til energibruk i bygg og fornybar energiproduksjon? Eiendom Byggkomp. og utvikling, Bærum kommuneOm stillingenVil du være med å bidra til at Bærum kommune ivaretar og utvikler sine eiendommer på en måte som gir gode bygg for brukerne og som også ivaretar nasjonale klimamål?Da kan Bærum kommune være rett sted for deg som fagansvarlig innen energi.Bærum kommune er en stor nasjonal eiendomsaktør. Eiendom forvalter, drifter og utvikler Bærum kommunes eiendommer og skal gjøre store investeringer de kommende årene, i både utvikling av nye prosjekter og vedlikehold av vår totale eiendomsmasse på snart 1 000 000 m2.Avdeling Bærekraft og installasjoner er på jakt etter en ny fagansvarlig for Energi i bygg som skal drive arbeidet med å redusere energibruk, øke andel fornybar energiproduksjon og utvikle og forbedre løsninger.Avdelingen Bærekraft og installasjoner er en del av tjenestestedet Eiendom Byggkompetanse og utvikling (BKU). BKU skal til enhver tid gi relevante og gode råd og rammer til de andre enhetene i Eiendom, og samtidig følge opp utviklingsarbeid og øvrige aktiviteter hht. de prioriteringer som er lagt i Eiendomsstrategien. BKU består av tre avdelinger med fagressursers innen bygg, VVS, elektro, automasjon, brann, miljø, ombruk, renovasjon, utomhus, FDVU, DAK, smarte bygg og adgangskontroll.NøkkelinformasjonSøknadsfrist:11.08.2024Arbeidsgiver:Bærum kommuneSted:SandvikaStillingstittel:Spesialrådgiver/RådgiverStillinger:1Heltid / Deltid:HeltidAnsettelsesform:FastStillingsprosent:100Webcruiter-ID:4836757836Sosial deling :ArbeidsoppgaverDu vil være ansatt i avdelingen Bærekraft og installasjoner. Du vil ha hovedansvaret for at eiendom gjennomfører sine klimatiltak knyttet til energi. Du vil samarbeide tett med de andre fagressursene i Byggkompetanse og utvikling, enhetene Byggherre, Forvaltning og Drift samt andre fagpersoner i kommunen. Du vil sikre helhetlige og tverrfaglige løsninger for byggene og viktig erfaringsoverføring tilbake til kommunen.
Du vil ha følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Drive frem ulike energiprosjekter som skal bidra til å nå mål i Bærum kommunes klimastrategi.
 • Opprettholde ISO50001 sertifiseringen til Eiendom gjennom revisjoner, utvikling av rutiner, avvikshåndtering og kompetanseheving
 • Stille og følge opp krav til energibruk, energiproduksjon og energimåling i nybygg og rehabiliteringsprosjekter samt bidra med fagstøtte for prosjektledere
 • Være pådriver for innovasjon innen faget gjennom aktuelle forskningsprosjekter og interne og eksterne kompetansenettverk
 • Generell rådgiving og kompetanseheving internt i Eiendom og til andre aktuelle tjenester i kommunen
 • Bistå ledelsen med avklaringer knyttet til sikring av kraft og prognostisering av energivolum og inngåelse av energikjøpsavtaler
 • Administrere energioppfølgingssystemet, gjøre overordnet dataanalyse og hente ut data til rapporter
 • Undersøke og følge opp større energiavvik på bygg
 • Igangsette prosjekter for å gjøre forbedringer og optimaliseringer
 • Utarbeide årlig energirapport og faglige leveranser til politiske saker

Kvalifikasjoner

 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad / Mastergrad, energi, automasjon
 • Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Nødvendig sertifiseringer for å behold gjeldende nivå innen faget
 • Minimum 5 års erfaring innen fagområde
 • Erfaring med energistyring, energiledelse, energiberegninger, energikilder og energimarked
 • Erfaring med prosjektledelse, offentlige anskaffelser og utviklingsarbeid
 • Erfaring og forståelse av tverrfaglige tekniske løsninger og fagets påvirkning på andre fagområde
 • Erfaring fra ulike faser av prosjekter med høye energiambisjoner
 • God kunnskap om relevante lover, forskrifter og normer
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort, klasse B

Personlige egenskaper

 • Selvstendig. Trives med å ha en pådriverrolle og igangsetter og gjennomfører aktiviteter på eget initiativ
 • Løsningsorientert. Søker nye perspektiver og ideer for å forbedre ytelse og stimulere til nytenkning
 • Helhetstenkende. Ser det store bildet og tar bredere hensyn i betraktning
 • Gjennomføringskraft. Tilpasser atferd raskt og effektivt for å nå mål, overvinne motgang, eller løse en utfordring
 • Tillitsskapende. Etablerer troverdighet; møter utfordringer på en overbevisende måte, og formidler energi i interaksjoner med andre
 • Strukturert. Legger systematiske planer og har kontroll på gjennomføringer

Vi tilbyrForuten store, svært varierte og dessuten samfunnsnyttige prosjekter, får du følgende i denne rollen:

 • Være del av et sterkt fagmiljø med dedikerte fagressurser innen fagene bygg, miljø, sirkulær økonomi, VVS, elektro, Automasjon
 • Engasjerte kolleger som er opptatt av å dele kunnskap
 • Gode utviklingsmuligheter hos en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • En organisasjon i utvikling, som også omfatter bruken av teknologi og digitalisering
 • Fleksitidsordning
 • El-bilpool og elsykler
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Nye, flotte lokaler i Kommunegården
 • Påvirkningsmuligheter i en klimaklok kommune som jobber for et bærekraftig samfunn

Adresse: Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika, NorgeKontaktinformasjonCamilla TorpAvdelingslederE-post: camilla.torp@baerum.kommune.noPetter N Haug SandbuTjenesteleder Byggkompetanse- og utviklingE-post: petter.sandbu@baerum.kommune.noOm arbeidsgiverenSammen skaper vi et godt og for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Expected salary:

Location: Sandvika, Viken

Job date: Wed, 10 Jul 2024 00:23:30 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Har du bred erfaring knyttet til energibruk i bygg og fornybar energiproduksjon? in Norwegian

Location

Sandvika, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top