web analytics
 • Bærum kommune Høvik skole trenger spesialpedagog

Bærum kommune Høvik skole trenger spesialpedagog

Høvik, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Høvik skole trenger spesialpedagog

Company: Bærum kommune

Job description: Vil du bli med og sette spor i en skole rustet for fremtiden?

Har du lyst til å vekke skaperglede, skape engasjement og stimulere utforskertrang hos elever – sette spor som vil styrke elevene resten av livet? I Bærum kommune har du ekstra gode forutsetninger for å gjøre nettopp det. Kommunen satser på skolen og har i mange år investert mye i å utvikle en digital skolehverdag sammen med lærerne, med formål bedre læring. Nå tenker vi enda videre og innlemmer det digitale naturlig i begrepet “Læring i det 21.århundre.”

Den digitale satsingen gjør bl.a. at du og lærerkollegene lettere kan gi en fremtidsrettet, relevant og tilpasset opplæring og bidra til at det blir lettere å jobbe med fagfornyelsen på en helhetlig, tverrfaglig måte. De siste årene har vist oss verdien av å ligge langt fremme digitalt for å gi mulighet for variert læring og samarbeid, samt dialog med alle aktørgrupper i skolesamfunnet.

Når du blir en del av profesjonsfellesskapet i bærumsskolen, vil du høste av vår kollektive erfaring med digitale læremidler, en tilpasset pedagogikk, digitale veiledere, samt årevis med prøving og videreutvikling. Og du, vi bruker bøker, blyanter og viskelær fortsatt; noen ganger er jo det absolutt best.

Høvik skole preges av høyt engasjement for elevenes læring og trivsel. Vi har et raust og hyggelig personale med høy kompetanse. God delingskultur og vekt på teamsamarbeid står sentralt hos oss. Vi er del av Bærum kommunes satsing på læring i det 21. århundre, og alle elever har nettbrett som ett av flere læringsverktøy. Gjennom arbeidet med fagfornyelsen utfordrer vi hverandre, deler erfaringer og søker stadig nye svar på hvordan vi kan motivere og stimulere elevene til læring og utvikling. Skolebygningen vår er både klassisk og moderne, lokalene er nye, lyse og funksjonelle, og skolen ligger sentralt plassert på Høvik med kort vei til både tog, buss og bane. Vi har ca.510 elever på 1. – 7. trinn og ca. 70 ansatte, inklusiv SFO. Nå trenger Høvik skole også deg på laget!

Skolen har ledig et vikariat, med mulighet for forlengelse, som spesialpedagog eller lærer med spesialpedagogisk kompetanse fra 1. mars 2024. Vi søkerprimærtdegmed utdanning forbarnetrinnet (1. – 7. utdanning).Viverdsetter søkere som er ambisiøsepå elevenes vegne, som harengasjement for fagene sine ogsom ønsker å være del av og bidra i et lærendefellesskap. Du må være fleksibel, ha en god relasjon til elever og være glad iå samarbeide med kolleger rundt deg. Vi trenger en lagspiller. Det er ønskeligmed erfaring fra barnetrinnet. Gode muntlige og skriftligenorskferdigheter kreves.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Analysere og følge opp elevenes læringsprogresjon
 • Bidra til godt samarbeid med foreldre
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen og formell utdanning i undervisningsfagene
 • Tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser
 • Interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er

 • motivert av det viktige læreroppdraget
 • villig til en innsats for å bygge fremtiden
 • god på å bygge relasjoner
 • god til å kommunisere
 • lærevillig
 • en lagspiller

Vi tilbyr

 • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Det gis tilleggslønn på kr 20 000 per år til grunnskolens 1. trinns kontaktlærere, nevnte tillegg kommer i tillegg til ordinært kontaktlærertillegg. Tillegget gis for periodenvedkommende innehar oppgaven. Det forutsettes at minst 70 % av stillingen er på 1. trinn og at vedkommende underviser i basisfagene norsk og matematikk. Tillegget gis forholdsmessig etter stillingsstørrelse og gis kun til de som er kvalifisert for stillingen.Det gis tilsvarende tillegg, samme kriterier, for 2.-4. trinn. Satsene er da kr 15 000 for 2. trinn, 10 000 for 3. trinn og 5 000 for 4. trinn
 • Påvirkningsmuligheter i en klimaklok kommune som jobber for et bærekraftig samfunn

Annet

Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Sektor

Offentlig

Sted

Gamle Drammensvei 119, 1363 Høvik

Bransje

Barn, skole og undervisning

Stillingsfunksjon

Undervisning og pedagogikk / Allmennlærer/kontaktlærer,

Undervisning og pedagogikk / Spesialpedagog

Arbeidsspråk

Norsk

Expected salary:

Location: Høvik, Viken

Job date: Thu, 25 Jan 2024 23:22:18 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Høvik skole trenger spesialpedagog in Norwegian

Location

Høvik, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Contact us

Featured Ads

Android App
Android App
Top