web analytics
 • Bærum kommune Motiveres du av muligheten til å legge til rette for mestring og læring for elever som trenger noe ekstra?

Bærum kommune Motiveres du av muligheten til å legge til rette for mestring og læring for elever som trenger noe ekstra?

Gjettum, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Motiveres du av muligheten til å legge til rette for mestring og læring for elever som trenger noe ekstra?

Company: Bærum kommune

Job description: Da kan du være den rette miljøarbeideren for oss!Er du opptatt av å vekke lærelyst, sette spor hos elevene dine og å sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement for skolens oppdrag. Å jobbe hos oss innebærer å være del av et godt faglig og sosialt profesjonsfellesskap som virkelig vil noe med innsatsen sin. Vi deler alle en vilje til å bidra til å åpne dører mot verden og fremtiden for elevene våre. Høres det spennende ut å bidra til videreutvikling av bærumsskolen? Da kan dette engasjementet, på Gjettum skole, være akkurat det du ser etter.Gjettum skoleer enungdomsskolesom ligger sentralt i Bærum, og i god tilknytning til kollektivtransport. Skolen vil til høsten ha rundt 340 elever og omtrentlig 40 ansatte. På Gjettum skole er vi opptatt av at alle elever skal føle segverdsattogrespektert. De skal væreaktive deltakerei en skolehverdag der de lærer åtaansvarogopplever mestring. Elevene skalutviklesineevner selvstendig og i samarbeidmed andre. Hos oss jobber elevene mye sammen i makkerpar, skolens valgfag er organisert på tvers av trinn og temaarbeid har en sentral plass i undervisningen.De ansatte på skolen samarbeider om planlegging og gjennomføring av all undervisning og oppfølging av elever. Det jobbes derfor tett iteampå trinn og i fag.Skoleåret 2024/2025 har skolen behov for en miljøarbeider/fagarbeider som vil spille en vesentlig rolle i oppfølgingen av elever som trenger ekstra og tett oppfølging. Du som søker på dette engasjementet er trygg og robust, er kreativ og evner å tenke utenfor boksen. Du er engasjert og brenner for å legge til rette for mestring og læring for elever.Stillingen er et årsengasjement, men med muligheter for forlengelse. Vi gleder oss til at du blir en del av laget rundt elevene, og at du blir en del av Gjettumlaget!Arbeidsoppgaver

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge og lede elevenes læring under veiledning av lærer eller annet fagpersonell
 • Gjennomføring av aktiviteter og tiltak med mål om å bedre elevers funksjonsnivå
 • Hjelpe elever med å delta i sosiale aktiviteter i friminutt, og inngå som del av miljøteamet på skolen
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
 • Bidra til godt samarbeid med foreldre
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner

 • Det er en fordel om du har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid eller helsefagarbeid
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom med nevroutviklingsforstyrrelser er ønskelig, og da spesielt barn og unge innenfor autismespekteret, eller at du har interesse for å tilegne deg kunnskap om dette
 • Erfaring eller interesse for varierte læringsformer og aktiviteter for å fremme elevers læring
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaperVi ser etter deg som er

 • tålmodig og robust
 • raus og fleksibel
 • kreativ og evner å tenke utenfor boksen
 • strukturert og løsningsorientert
 • god på å bygge relasjoner og ta ansvar
 • en lagspiller som deler egen kompetanse
 • en tydelig og trygg voksenperson som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser

Personlig egnethet tillegges stor vektVi tilbyr

 • Oppfølging av mentor på arbeidsplassen
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Påvirkningsmuligheter i enklimaklok kommunesom jobber for et bærekraftig samfunn

Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelseOm arbeidsgiverenSammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.SektorOffentligStedVallerveien 133, 1346 GjettumBransjeBarn, skole og undervisningStillingsfunksjonUndervisning og pedagogikk / SkoleassistentArbeidsspråkNorskNøkkelordFagarbeider barn og unge

Expected salary:

Location: Gjettum, Viken

Job date: Wed, 22 May 2024 22:56:30 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Motiveres du av muligheten til å legge til rette for mestring og læring for elever som trenger noe ekstra? in Norwegian

Location

Gjettum, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top