web analytics
 • Bærum kommune-Sommerjobb: Prosessforbedring og innovasjon for helsebygg i Bærum kommune

Bærum kommune-Sommerjobb: Prosessforbedring og innovasjon for helsebygg i Bærum kommune

Sandvika, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Sommerjobb: Prosessforbedring og innovasjon for helsebygg i Bærum kommune

Company: Bærum kommune

Job description: Om stillingen
Vil du bidra til at Bærum kommune går fremtiden i møte med bærekraftige helse- og omsorgstjenester?
Bærum kommune – sektor for Eiendom, forvalter, drifter og utvikler Bærum kommunes eiendommer og skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, både i utvikling av nye prosjekter, og vedlikehold av vår totale eiendomsmasse på nærmere 1 000 000 m2.
I fremtidens helsevesen blir rett kompetanse på rett plass en stor utfordring. For å kunne yte gode helse- og omsorgstjenester og nå mål for kvalitet og pasientsikkerhet, vil effektiv logistikkhåndtering i og rundt byggene våre være en forutsetning. Hvordan kan bygget fysisk eller teknologisk tilpasses for å møte fremtidens krav?
I regi av Smarte Bygg-programmet, vil vi i sommer engasjere opp til 8 studenter som skal se nærmere på ulike problemstillinger for Bærum kommune, hvorav to av disse vil være innen helsebygg. Programmet er en del av enheten Eiendom Byggkompetanse og Utvikling. Enhetens rolle er å gi råd og rammer til de andre enhetene i Eiendom, samt følge opp utviklingsarbeid. Hos oss vil du være en del av et sterkt fagmiljø hvor vi er opptatt av å dele kunnskap med hverandre. Studentene som arbeider med denne oppgaven vil i tillegg jobbe nært opp mot fagmiljøet i Aldring- og mestring, med veiledning og tilgang til fagressurser ute på sykehjemmene.
Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:
25.02.2024
Arbeidsgiver:
Bærum kommune
Stillingstittel:
Førstekonsulent
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Sommerjobb
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4764272026
Startdato:
17.06.2024
Sluttdato:
09.08.2024
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge oppgaver eller prosesser som utføres av kritiske ressurser i dag som kan utføres smartere eller annerledes ved bruk av andre ressurser, det være seg ved prosessendringer, bruk av teknologi eller gjøre fysiske tilpasninger
 • Etablere god dialog med ulike ansattgrupper (leder på sykehjemmet, helsepersonell, renholdspersonell, driftstekniker osv.)
 • Se på i hvilken grad dagens bygg er tilpasningsdyktige og fleksible med tanke på endrede behov i framtidens helsebygg
 • Finnes det ny teknologi som setter krav til byggets utforming eller infrastruktur?
 • Skrive samlet rapport med dokumentasjon på arbeidet og en presentasjon av materiale og funn

Arbeidet skal utføres i perioden 17.juni til 9. august med mulighet for 1-3 uker ferie i fellesferien.
Kvalifikasjoner
Det skal engasjeres to reflekterte studenter. For å mestre oppgavene bør søkere ha følgende fagbakgrunn:

 • Studenter som har fullført 3. studieår innen relevant utdanning
 • Relevant utdanning kan være helseinformatikk, helseledelse, tjenestedesign, industriell økonomi eller annen utdanning som treffer temaet
 • For kandidater med fagbrev og arbeidserfaring innen relevante fag, kan lavere årskull aksepteres
 • Evner å forstå sammenhengen mellom prosesser, teknologi og utfordringene man ellers står overfor i helsesektoren
 • Kjennskap til prosessarbeid, innovasjon og hvordan man jobber med utvikling som skaper mer relevante, brukervennlige og effektive løsninger
 • Kjennskap til kost-/nyttevurderinger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Selvstendig – evne å sette i gang oppgaver på egen hånd
 • Systematisk – arbeider effektivt og setter oppgaver i system slik at resultater lett kan benyttes av andre
 • Samarbeidsvillig – evner å dele informasjon til andre og hente informasjon fra andre
 • Helhetstenkende – ser utfordringer og muligheter utover eget fagfelt

Vi tilbyr

 • Arbeidsplass i nye flotte lokaler med hyggelig kantine, sentralt beliggende i Sandvika
 • Erfaring fra arbeid hos en stor eiendomsaktør
 • Innsikt i reelle utfordringer i arbeidet med å gjennomføre klimatiltak
 • Mulighet til å benytte fagkunnskap til å få gjennomført viktige tiltak
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • En spennende sommerjobb sammen med andre studenter med ulik fagbakgrunn

Adresse: Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika, Norge
Kontaktinformasjon
Roar Nygaard
Spesialrådgiver
E-post: roar.nygaard@baerum.kommune.no
Henrik Gulbrandsen
Avdelingsleder Avdeling Digitalisering og Sikkerhet
E-post: h.gulbrandsen@baerum.kommune.no
Om arbeidsgiveren
Sammen skaper vi et godt og for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Expected salary:

Location: Sandvika, Viken

Job date: Thu, 08 Feb 2024 07:09:52 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Sommerjobb: Prosessforbedring og innovasjon for helsebygg i Bærum kommune in Norwegian

Location

Sandvika, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Contact us

Featured Ads

Android App
Android App
Top