web analytics
 • Bærum kommune-Vikariat sykepleier

Bærum kommune-Vikariat sykepleier

Gjettum, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Vikariat sykepleier

Company: Bærum kommune

Job description: Om stillingenMariehaven har to spesialavdelinger; Mariehaven avd.1 er forsterket skjermet demens-, somatikk- og psykiatriplasser. Avd. 2 er kommunale akutte døgnplasser (KAD) og ordinær korttid. Begge avdelingene har 36 sengeplasser fordelt på 4 enheter.Vi har nå ledig 100% vikariat på KAD/korttid avd. 2.
Avdelingen KAD/korttid tar imot innleggelser fra fastlege, legevakt, akuttmottaket, utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten og pasienter med vedtak på korttidsopphold. Vi tar imot pasienter hele døgnet, og du må trives med at arbeidsmengden kan variere.
Vi er et godt tverrfaglig team med “superhelter” som består av leger, sykepleier, helsefagarbeidere, fysioterapeut og ergoterapeut. Sammen er vi opptatt av å sette pasienten i sentrum med fokus på tverrfaglighet, behandling, gjenopptrening/mobilisering og utskrivelse til eget hjem. Dette innebærer at vi tilstreber godt samarbeid med pasient, pårørende, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten med mål om å skape gode pasientforløp.Pasientene som kommer til KAD er i et akutt sykdomsforløp og trenger tett medisinsk oppfølgning. Vi har derfor legedekning både på dag- og kveldstid, inkludert helg og helligdager.Vi har bredt spenn i innleggelsesårsaker, og vi tar imot pasienter fra 16 år og oppover. Største andel pasienter er eldre, med sammensatt sykdomsbilde, så her vil du få brukt mange sider av din kompetanse og erfaring.
Under et korttidsopphold skal pasienten gjennom egen innsats og med bistand fra personalet, opprettholde eller bedre sitt funksjonsnivå og styrke sin helsetilstand. Vi har fokus på å øke pasientens funksjonsnivå for å kunne utskrives til eget hjem.Mariehaven vektlegger kompetanse og utvikling hos ansatte, vi har en rådgiver for fag og kvalitet som arbeider direkte med kompetanseheving, fag og kvalitet innad i avdelingene. Mariehaven tilstreber å være en god læringsarena for studenter og har godt samarbeid med VID, hvor bl.a. lærer er fast til stede på sykehjemmet 1 dag pr. uke. Trives du med å være veileder for sykepleierstudenter og påtar deg veilederansvar, kompenseres dette i henhold til avtale.
Er du opptatt av å utøve god omsorg og fagkompetanse? Liker du å utfordre deg selv? Har du evne til å imøtekomme pasientenes behov så de opplever å bli sett og godt ivaretatt? Trives du i en dynamisk hverdag med fantastiske kollegaer? Da er dette stillingen du ikke skal gå glipp av!Stillingen er turnus dag/aften med arbeid hver 3. helg.Hvem er du og hva kan du bidra med?
Som sykepleier vil du delta i pasientens behandlingsforløp, og leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeut samarbeider tett for å sikre god og tverrfaglig oppfølging av pasienter. Du vil få mulighet til personlig og faglig utvikling i et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi søker deg som trives i en energisk og endringsorientert avdeling, og som drives av en aktiv, variert og kompetansebasert hverdag.Hvorfor jobbe hos oss?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!
Som medarbeider blir du del av et bredt faglig miljø med aktive og varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.NøkkelinformasjonSøknadsfrist:14.07.2024Arbeidsgiver:Bærum kommuneStillingstittel:Sykepleier i turnusStillinger:1Heltid / Deltid:HeltidAnsettelsesform:VikariatStillingsprosent:100Webcruiter-ID:4831364938Startdato:19.08.2024Sluttdato:15.09.2024Sosial deling :Arbeidsoppgaver

 • Du vil være en deltagende part og utøvende aktør i hele pasientforløpet
 • Ivareta pasienter og pårørende på en verdig og respektfull måte
 • Legemiddelhåndtering
 • Kartlegging og koordinering
 • Dokumentasjon
 • Veiledning og opplæring av kollegaer og studenter

Kvalifikasjoner

 • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV
 • Erfaring fra korttidsdrift
 • Faglig trygghet og bred kompetanse
 • Fortrolig med bruk av relevante IT verktøy, og gjerne ha erfaring med Profil og Insight
 • Kunnskap om lovverk for tjenesteområdet
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 muntlig og skriftlig, dokumenteres i søknad

Det er ønskelig at du har

 • erfaring fra samhandlende tjenester (hj.spl)
 • videreutdanning i geriatri
 • erfaring fra akuttsykepleie e.l.

Personlige egenskaperVi ser etter deg som

 • trives med aktive og varierende arbeidsdager og bidrar til at vi når mål i pasientbehandlingen
 • er positiv og har godt humør
 • er selvstendig og ansvarsbevisst
 • kommuniserer og samarbeider godt med kollegaer og andre faggrupper
 • er inkluderende og bidrar til et trygt arbeidsmiljø
 • er endringsvillig og robustpådriver og ildsjel

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.Vi tilbyr

 • Offentlig tjenestepensjon
 • Sykepleier i turnus tilbys en grunnlønn som i dag ligger kr 35 000 over garantilønnen i KS-områdets tariffavtale. Ved relevant etterutdanning, minimum 30 studiepoeng, kan det eventuelt tilbys ytterligere kr 10 000 i økt grunnlønn

Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelseAdresse: Dønskiveien 46, 1346 Gjettum, NorgeKontaktinformasjonOfelia B. MarananRådgiverE-post: ofelia.johnsen@baerum.kommune.noMarie Therese ÅmodtAvdelingslederE-post: marie.t.amodt@baerum.kommune.noOm arbeidsgiverenSammen skaper vi et godt og for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Expected salary:

Location: Gjettum, Viken

Job date: Fri, 21 Jun 2024 23:36:59 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Vikariat sykepleier in Norwegian

Location

Gjettum, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top