web analytics
 • Forsvaret-Vil du bli vår nye logistikkbefal (ass G-4) på Kolsås?

Forsvaret-Vil du bli vår nye logistikkbefal (ass G-4) på Kolsås?

Kolsås, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Vil du bli vår nye logistikkbefal (ass G-4) på Kolsås?

Company: Forsvaret

Job description: Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og beskytte Forsvarets samband og informasjonsinfrastruktur. Cyberforsvaret har 1150 ansatte på en rekke tjenestesteder og ledes fra Lillehammer.
Cyberforsvarets CIS-regiment har 500 ansatte og er ansvarlig for sambandsunderstøttelse av Forsvarets og totalforsvarets virksomhet rundt om i Norge, og understøtter Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret med forskjellige typer sambands- og IKT-løsninger i fred, krise og krig. Regimentet er organisert med tre bataljoner med ansvar for henholdsvis Nord-Norge, Reitan og Sør-Norge.
Cyberforsvarets CIS-regiment ledes fra Kolsås, og stillingen som Ass G-4 inngår i regimentstaben som har tjenestested på Kolsås. Stillingen har gradsnivå sersjant/kvartermester – oversersjant/skvadronsmester (OR 5-6) og krever befalsutdanning.
Ønsker du nye utfordringer kan dette være stillingen for deg!
Arbeidsoppgaver
Stillingen inngår i regimentstaben og skal støtte G-4 med oppfølging av logistikktjenesten i regimentet

 • Oppfølging av regimentets materiell- og ammunisjonsregneskap
 • Støtte underavdelingene med logistikkspørsmål
 • Utføre saksbehandling innen logistikkområdet
 • Gjennomføre innkjøpsplanlegging
 • Løse administrative oppgaver for staben

Kvalifikasjoner

 • Militært utdanningsnivå, befalsutdanning
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secretfør tiltredelse
 • Førerkort klasse B
 • Godkjent medisinsk seleksjon (MEDSEL)
 • Godkjent fysisk test til karakter 4 i styrke og utholdenhet*

*Søkere med aktiv T60 kontrakt i Forsvaret har kun krav til utholdenhet karakter 3.
Du kan lese mer om fysiske tester på forsvaret.no
Søkere vurderes opp i mot relevant arbeidserfaring og utdanning innen stillingens arbeidsoppgaver/ansvarsområde
Ønskelige kvalifikasjoner

 • Videregående befalsutdanning 1 (VBU 1)

Personlige egenskaper

 • Arbeider selvstendig og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evne til helhetsforståelse

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Det kan søker om pendlerrettigheter og pendlerbolig

Stillingen lønnes etter Statens regulativ som sersjant/kvartermester – oversersjant/skvadronsmester (OR 5-6) Ltr 53 – 67 for tiden kr 524 700 – 657 300. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse. *Merk at særskilt kvalifisert personell kan vurderes for høyere lønnsplassering. Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2024 med mulighet for tidligere tiltredelse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.Tilsetting behandles i Forsvarssjefens tilsettingsråd i uke 15.
Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.
Om arbeidsgiveren
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Sektor
Offentlig
Sted
Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås
Bransje
Forsvar og militær,
Transport og logistikk,
Drift og vedlikeholdstjenester
Stillingsfunksjon
Militært personell,
Kontor og administrasjon,
Logistikk og lager
Arbeidsspråk
Norsk
Nøkkelord
Forsvaret, Befal, Logistikk, Administrasjon, IT-support

Expected salary: 524700 – 657300 per year

Location: Kolsås, Viken

Job date: Wed, 31 Jan 2024 23:52:19 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Vil du bli vår nye logistikkbefal (ass G-4) på Kolsås? in Norwegian

Location

Kolsås, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Contact us

Featured Ads

Android App
Android App
Top