web analytics
 • Helse Sor-Ost RHF-Ledig 100 % avtalehjemmel i øre-nese-halssykdommer lokalisert til Sandvika

Helse Sor-Ost RHF-Ledig 100 % avtalehjemmel i øre-nese-halssykdommer lokalisert til Sandvika

Billingstad, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description

Job title: Ledig 100 % avtalehjemmel i øre-nese-halssykdommer lokalisert til Sandvika

Company: Helse Sor-Ost RHF

Job description: Om stillingen
Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge – for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.
Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:
23.02.2024
Arbeidsgiver:
Helse Sør-Øst RHF
Sted:
Billingstad
Stillingstittel:
Ledig 100 % avtalehjemmel i øre-nese-halssykdommer lokalisert til Sandvika
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4733148362
Sosial deling :
Avtalehjemmelen har tiltredelse i 40 % senioravtale og er ledig fra vår 2024, eller etter avtale med nåværende hjemmelshaver (senior). Ny hjemmelshaver er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer, og senest innen 3 år.
Om praksisen:
Sandvika ØNH Senter er en solopraksis som er lokalisert i Billingstadsletta 19A, 1396 Billingstad. Praksisen har ansatt en audiograf. Sandvika ØNH Senter benytter seg av Infodoc Sky journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med nåværende hjemmelshaver.
Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.
Kvalifikasjoner
Søkeren må ha

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i øre-nese- halssykdommer på søknadstidspunkt
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten

Søkeren bør ha

 • Bred poliklinisk erfaring
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen
 • Erfaring med audiologi og allergologi

Personlige egenskaper
Søkeren må ha

 • God motivasjon for avtalepraksis
 • Gode samarbeidsevner
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet

Søkeren bør ha

 • God rolleforståelse
 • Erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra avtalepraksis
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig
 • Evne til å rette seg etter veiledning

Søkere vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.
Tildelingen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.
HPR-nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR». Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.
Adresse: Billingstadsletta 19a, 1396 Billingstad, Norge
Kontaktinformasjon
Jan Rollheim
Nåværende hjemmelshaver
E-post: drrollheim@sandvika-onh.no
Anita Jensen
Spesialrådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Karina Kaspersen
HR-Rådgiver
E-post: Karina.Kaspersen@helse-sorost.no
Om arbeidsgiveren

Expected salary:

Location: Billingstad, Viken

Job date: Sun, 04 Feb 2024 08:00:21 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Ledig 100 % avtalehjemmel i øre-nese-halssykdommer lokalisert til Sandvika in Norwegian

Location

Billingstad, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Contact us

Featured Ads

Android App
Android App
Top