web analytics
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)-Vil du jobbe med romsikkerhetsarbeid?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)-Vil du jobbe med romsikkerhetsarbeid?

Kolsås, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description

Job title: Vil du jobbe med romsikkerhetsarbeid?

Company: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Job description: NSMs avdeling for forsvar mot avanserte digitale trusler utvikler sikringstiltak for å styrke Norges evne til å beskytte seg mot nye trusler, og har et særlig ansvar for å støtte Forsvarets operative evne.Avdelingens ansvar er teknologi-innrettet, med medarbeidere med svært høyt kompetansenivå. Vi legger derfor vekt på å være en moderne kompetanseorganisasjon, hvor vi mobiliserer til innovasjon, gjennomføring, riktig kompetanse til rett tid og en kultur for kontinuerlig forbedring basert på sunne verdier og et godt arbeidsmiljø.Avdelingens ansvar omfatter foruten romsikkerhet: IT arkitektur og design, kryptoutvikling og operative kryptotjenester, tekniske sikkerhetstjenester, samt inntrengningstesting.ArbeidsoppgaverRomkoordinator funksjonen i Avdeling for forsvar mot avanserte digitale trusler ivaretar koordineringen av NSMs oppfølging av romsikkerhetsarbeidet, herunder:

 • Forvalte administrative avtaler og delta i flernasjonale fora innen feltet romsikkerhet
 • Koordinere oppfølgingen av NSMs myndighetsansvar knyttet til sikkerhetsarbeid i romprogram/-fora nasjonalt og flernasjonalt (NATO, EU, ESA og bilateralt)
 • Koordinere samarbeidet med sentrale nasjonale aktører innen romaktiviteter, eksempelvis Norsk Romsenter
 • Koordinere og følge opp NSMs støtte til sivil og militær romvirksomhet
 • Oppfølging av NSMs nasjonale ekspert i EU-kommisjonen
 • Bidra til NSMs støtte til utviklingen av romsikkerhet i samfunnet
 • Støtte inn i NSMs utredninger og faglige råd om romsikkerhet, nasjonalt og internasjonalt
 • Kartlegge og følge opp NSMs behov for romfaglig kompetanse og bidra inn i arbeidet med regelverksutvikling
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsvitenskap
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid og/eller god kjennskap til EU
 • Kjennskap til samfunnssikkerhet og statssikkerhet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • Relevant erfaring fra offentlig virksomhet og/eller god forståelse av offentlig forvaltning

I tillegg er det en fordel om du

 • Har relevant erfaring med informasjons- og samfunnssikkerhet
 • Har erfaring med koordinering og oppfølging av prosjekter, herunder formidle komplekse problemstillinger til strategisk beslutningsnivå
 • Har erfaring fra å arbeide i spennet mellom teknologi og strategisk beslutningsnivå
 • Evner å ha strategisk oversikt selv når det arbeides med detaljer
 • Har god innsikt i forvaltningen og forsvarssektoren spesielt

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert
 • Resultatorientert og selvstendig
 • En lagspiller som bygger tillit og relasjoner
 • Initiativrik og har stor arbeidskapasitet
 • I stand til å tilpasse deg nye arbeidsformer og oppgaver

Vi tilbyr

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på nivå Strengt Hemmelig/CTS, og man kan ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.
Videre må det forventes at stillingen innebærer noe reisevirksomhet.NSM vil i løpet av 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364) med lønnsspenn kr 692 400 – kr 870900 som tilsvarer lønnstrinn 70-80 i Statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette
begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.Om arbeidsgiverenNasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges direktorat for nasjonal forebyggende sikkerhet. Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler. Gjennom rådgivning, forskning, tilsyn, testing og kontrollaktiviteter bidrar NSM til at virksomheter sikrer sivil og militær informasjon, systemer, objekter og infrastruktur med betydning for nasjonal sikkerhet. NSM er ansvarlig for et nasjonalt varslingssystem for å avdekke og varsle om cyberangrep mot digital infrastruktur. NSM har også et nasjonalt ansvar for å koordinere håndteringen av alvorlige cyberangrep.SektorOffentligStedRødskiferveien, 1352 KolsåsBransjeOffentlig administrasjon,Forsvar og militærStillingsfunksjonRådgivning,SikkerhetArbeidsspråkNorskNøkkelordromkoordinator, koordinator

Expected salary:

Location: Kolsås, Viken

Job date: Thu, 16 May 2024 22:04:37 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Vil du jobbe med romsikkerhetsarbeid? in Norwegian

Location

Kolsås, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top