web analytics
 • Nattevakter- Bufetat

Nattevakter- Bufetat

Sandvika, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Nattevakter

Company: Bufetat

Job description: ArbeidsoppgaverNattevakt:Hver avdeling er bemannet med en våken og en hvilende nattevakt. Nattevaktene går i fast makkerpar.Stillingene inngår i en turnus med både våkne og hvilende vakter. Turnusen innebærer nattevakter gjennomsnittlig to netter i uken, samt hver 3. helg hvorav annenhver arbeidshelg er våken og annenhver arbeidshelg er hvilende. I tillegg kommer deltagelse på personalmøte hver 6. onsdag på dagtid.Du vil trives godt som nattevakt hos oss hvis du liker og er vant til å:

 • Sikre trygghet og god døgnstruktur for beboere
 • Tilrettelegge for gode rutiner rundt måltider ved å motivere ungdommene til å stå opp og spise frokost
 • Forstå når ungdommene har behov for omsorg, trygghet og en voksen å snakke med
 • Gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak etter behov
 • Delta i institusjonens arbeidsoppgaver morgen og kveld og holde deg faglig oppdatert
 • Utføre miljøterapeutiske oppgaver i h.h.t. døgnstruktur og Læringsbasert rusbehandling
 • Ha journal- og dokumentasjonsansvar
 • Være vakt- og brannvernansvarlig
 • Rapportere i h.h.t gjeldende rutiner og bidra til gode overlappinger
 • Ta ansvar for praktiske oppgaver som vanligvis skjer i et hjem

Stillingen innebærer kontinuerlig faglig påfyll og utvikling gjennom grunnopplæring i metoden og regelmessige fagseminarer.KvalifikasjonerFor stillingene gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

 • Primært minimum treårig bachelorutdanning 180 studiepoeng som sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier. Søkere med annen treårig relevant høyskoleutdanning på bachelornivå vil også vurderes. Søkere med relevant mastergrad eller videreutdanning innen klinisk miljøterapi, rus, familiebehandling o.l. vil prioriteres.
 • Vi vurderer også søkere med relevant realkompetanse knyttet opp mot målgruppens behov.
 • Førerkort klasse B er nødvendig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Det er ønskelig at du har:

 • Kjennskap til det teoretiske grunnlaget til behandlingsmetoden (læringsteori, kognitiv atferdsterapi og utviklingsøkologisk teori)
 • kjennskap til Rettighetsforskriften
 • kjennskap til traumebevisst omsorg

Personlige egenskaperPersonlig egnethet er viktig for stillingene våre. For at du skal trives og fungere godt i rollen bør du kjenne deg igjen i de følgende personlige egenskapene:

 • Er bevisst hvordan nattarbeid påvirker egen helse
 • Tar ansvar for eget arbeid og utviser stort initiativ til å løse oppgavene og utfordringene som kan oppstå når du er på vakt
 • Har stort toleransevindu for ungdom i krise og tåler deres smerteuttrykk over tid
 • Er en stabil og trygg voksenperson som håndterer krevende situasjoner, kriser og konflikt på en forsvarlig måte
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner; du er god på å dempe konflikt og har fokus på å finne løsninger
 • Ser sammenhengen mellom et trygt og godt arbeidsmiljø og evnen til å være metodetro og lojal til beslutninger
 • Har god forståelse for multisystemiske sammenhenger
 • Har evne til romslighet, fleksibilitet og selvstendighet
 • Mestrer arbeidspress i en hektisk hverdag
 • Er punktlig og har evne til å arbeide strukturert og metodisk
 • Er åpen for løpende veiledning og vet verdien og nødvendigheten av å delta på personalmøter

Vi tilbyr

 • Stillingene som nattevakt er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, p.t. kr 466 600 – 584 500 (ltr 45-60). Ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng kan det tilsettes i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, p.t. kr. 524 700 – 657 300 (ltr 53-65). Andre fagspesifikke kan benyttes i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk i Bufetat. Søkere som unntas fra kravet om relevant bachelorutdanning innplasseres i SKO 1486 miljøarbeider (ltr 32 – 50) eller SKO 1488 miljøterapeut, pt. kr. 443 000 – 516 800 (ltr. 41-52).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

I tillegg kan vi tilby:

 • Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen.
 • Mulighet til faglig utvikling og støtte til relevante videreutdanninger ved høgskole eller universitet.

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Jong ungdoms- og familiesenter.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Adresse: Tokerudkollen 31, 1336 Sandvika, Norge

Expected salary:

Location: Sandvika, Viken

Job date: Sat, 08 Jun 2024 22:35:22 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Nattevakter in Norwegian

Location

Sandvika, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top