web analytics
 • Oslo politidistrikt-Vi søker informantveileder

Oslo politidistrikt-Vi søker informantveileder

Sandvika, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description

Job title: Vi søker informantveileder

Company: Oslo politidistrikt

Job description: Enhet vest har ledig en fast stilling som politioverbetjent/informantveileder ved Etterretningsseksjon, analyse- og samordningsavsnittet.Vi søker deg som er strukturert og løsningsorientert. Du vil inngå i et utviklingsorientert og sterkt fagmiljø. Stillingen krever at du kommuniserer og samarbeider godt med andre, i tillegg til at du har gode beslutningsevner. Som fagansvarlig skal du sørge for at informanttjenesten blir drevet godt og i henhold til instruks og gjeldende retningslinjer. Stillingen omfatter også analyseansvar for informasjon fra egen sensor. Du vil være involvert i utvikling av seksjonen, og vil også være en viktig bidragsyter i samhandling mellom seksjonene ved enheten.Enhet vest har geografisk ansvar for Asker, Bærum og Oslo vest, og er fordelt på tjenestestedene Asker, Sandvika og Majorstua. Etterretningsseksjonen består av avsnitt for etterretningsanalyse og samordning, og avsnittet for innhenting. Tjenesten er basert på dagtid innenfor normal arbeidstid, og arbeidssted vil være Sandvika politistasjon.Arbeidsoppgaver

 • fagansvarlig for informanttjenesten i Enhet vest
 • veilede, instruere og holde kontroll på informanttjenesten ved Enhet vest, slik at tjenesten er i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer
 • kvalitetssikre, sanitisere, standardisere og analysere informasjon fra informant og kilde
 • bidra i daglige gjøremål ved eget avsnitt
 • overordnet fagansvar for tilstedeværelse på internett i Enhet vest

KvalifikasjonerNødvendig:

 • bestått grunnutdanning fra Politiskolen/Politihøgskolen
 • minimum 5 års tjeneste i politiet
 • praktisk erfaring som informantbehandler
 • fullført og bestått politihøgskolens modul 2 for informantveiledere
 • introduksjon til etterretning, modul I ved Politihøgskolen eller tilsvarende kurs og/eller utdanning fra politi, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Forsvareteller andre sikkerhetsmyndigheter. Realkompetanse innen etterretning kan i særskilte tilfeller erstatte formalkompetanse
 • generelt gode datatekniske kunnskaper
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både norsk og engelsk

Ønskelig:

 • utdanning og erfaring innen etterretning/analyse
 • erfaring fra skjult etterforskning
 • bred politifaglig bakgrunn
 • kompetanse og erfaring fra bruk av TP, herunder handler- og operatøroppgaver
 • fullført og bestått politihøgskolens modul 3 for informantveiledere.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for “Hemmelig”.Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.Personlige egenskaper

 • nysgjerrig og løsningsorientert
 • motivasjonsskapende
 • modig, med høy faglig integritet
 • god samarbeids-, kommunikasjons- og formidlingsevne
 • strukturert og med gode analytiske evner
 • evne og vilje til faglig utvikling

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som Politioverbetjent stillingskode 0287, fra kr 679 700 – 720 100 brutto per år, for spesielt kvalifisert personell kan høyere lønn vurderes.
 • Arbeidsgiver vil kunne kreve av veileder er tilgjengelig og således kompenseres for dette iht gjeldende informantavtale ved Oslo pd.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (

) * Gode arbeidsbetingelserPolitiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen .Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.KontaktinformasjonMari Hovengen Plassen, avsnittsleder, 90 94 00 96ArbeidsstedKjørboveien 33
1337 SandvikaNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Oslo politidistriktReferansenr.: 4830981984
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 29.07.2024Kontaktperson for stillingenMari Hovengen Plassenavsnittsleder90 94 00 96Kopier telefonnummerOm bedriftenPolitiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3400 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se .Nettstedwww.politiet.no/jobb

Expected salary: 679700 – 720100 per year

Location: Sandvika, Viken

Job date: Wed, 26 Jun 2024 22:18:54 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Vi søker informantveileder in Norwegian

Location

Sandvika, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top