web analytics
 • Sykepleier-Vestre Viken

Sykepleier-Vestre Viken

Gjettum, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Sykepleier

Company: Vestre Viken

Job description: Seksjon for forebyggende medisin ved Bærum sykehus tilbyr behandling av voksne med sykelig overvekt, metabolsk syndrom og lipidforstyrrelser. Vi tar i mot pasienter fra hele Vestre Viken og vårt behandlingsteam består av lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, helsesekretær, sosionom og fysioterapeut. Vi har fokus på kompetanseformidling til primær- og sekundærhelsetjenesten, samt forskning og fagutvikling.Helseforetakene har medisinsk og helsefaglig forskning som en av sine fire lovpålagte hovedoppgaver. De siste årene har det vært økende forskningsaktivitet ved Bærum sykehus (BS). BS ser forskning som en viktig del av virksomheten, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandling, rekruttering, fagutvikling omdømme. Forskning og innovasjon ved BS skal tilstrebe høy kvalitet, være en integrert del av de kliniske virksomheten, komme pasientene til gode, stimulere, være kvalitets- og kompetansehevende og gi rom for medarbeidernes faglige engasjement.ArbeidsoppgaverSeksjon for forebyggende medisin ved Bærum sykehus har ledig 100% stilling for sykepleier. Stillingen vil være delt 90 % på poliklinikk og 10 % på sengepost i medisinsk avdeling for tiden hver fjerde helg.Vårt hovedfokus er på utredning og behandling og veilede pasienter til å gjennomføre helsefremmende livsstilsendringer. Målet er bedret helse, økt livskvalitet, vektreduksjon og forebygging av følgesykdommer.Vi søker sykepleier med interesse for, og kunnskap om forebyggende medisin og spesielt fedme og fedmerelaterte sykdommer. Som sykepleier ved vår seksjon vil du inngå som en viktig del av det tverrfaglige team og bidra til god og riktig håndtering av pasientene. Behandlingen er kunnskapsbasert og har som mål å hjelpe pasientene til varig endring av helseadferd. Stillingen er for tiden dagarbeid, men innebærer også arbeidshelg på sengepost i medisinsk avdeling for tiden hver fjerde helg.Arbeidsoppgaver

 • Mottak av pasienter til poliklinikken inkludert registrering av målinger
 • Oppfølgingssamtaler, råd og veiledning i forhold til kosthold, fysisk aktivitet og medisiner
 • Tett samarbeid og samhandling med alle i det tverrfaglige team
 • Bidra i forskning og utvikling av seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring fra klinisk pasientarbeid
 • Erfaring med og/eller relevant videreutdanning relatert til fagområdet
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner i møte med pasienter
 • Evne til å motivere til endring ved hjelp av kommunikasjon
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyrFaglig spennende og utfordrende stilling

 • Godt tverrfaglig samarbeid og arbeidsmiljø
 • Mulighet for å være med å utvikle seksjonen
 • Lønn etter gjeldende overenskomst

Kontaktinformasjon Kristin Staib, Avdelingssykepleier, +4767815431Arbeidssted Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 GjettumNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Vestre VikenReferansenr.: 4814985710
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 29.05.2024Kontaktperson for stillingenKristin StaibAvdelingssykepleier+4767815431Kopier telefonnummerOm bedriftenVestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste – fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste – hver dag.Velkommen som søker!

Expected salary:

Location: Gjettum, Viken

Job date: Sun, 19 May 2024 22:00:40 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Sykepleier in Norwegian

Location

Gjettum, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top