web analytics
 • Tilkallingsvikarer- Bufetat

Tilkallingsvikarer- Bufetat

Sandvika, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Tilkallingsvikarer

Company: Bufetat

Job description: Arbeidsoppgaver

 • Utøve målrettet behandlingsarbeid i hht. behandlingsmetoden Læringsbasert rusbehandling.
 • Gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak etter behov.
 • Legge til rette for og delta i tett samarbeid med foreldre.
 • Journal- og dokumentasjonsansvar.
 • Vakt- og brannvernsansvarlig.
 • Delta i praktiske gjøremål

Kvalifikasjoner

 • Du har fullført bachelorutdanning/180 studiepoeng innen helse- og/eller sosialfag. Andre relevante utdanninger som tilsvarer 180 studiepoeng og/eller bachelorgrad vil kunne vurderes.
 • For søkere uten relevant bachelorutdanning vil vi kunne vurdere søkere med relevant barneverns- og/eller institusjonserfaring.
 • Studenter som er i ferd med å gjennomføre relevant utdanning i lys av målgruppens behov er også velkomne til å søke.
 • Søkere med relevant mastergrad eller videreutdanning innen klinisk miljøterapi, rus, familiebehandling o.l. vil prioriteres.
 • Førerkort klasse B er nødvendig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Ønskelig med kjennskap til det teoretiske grunnlaget til behandlingsmetoden (læringsteori, kognitiv atferdsterapi og utviklingsøkologisk teori).
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til Rettighetsforskriften.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til traumebevisst omsorg

Personlige egenskaperVi ser etter deg som:

 • har god arbeidskapasitet og mulighet til å stille på kort varsel
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er løsingsfokusert
 • er metodelojal
 • har god forståelse i multisystemiske sammenhenger
 • er trygg i krevende situasjoner
 • er i stand til å håndtere uventede hendelser på en forsvarlig måte
 • har evne til romslighet, fleksibilitet og selvstendighet
 • mestrer arbeidspress i en hektisk hverdag
 • er punktlig og har evne til å arbeide strukturert og metodisk
 • For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, p.t. kr 466 600 – 584 500 pr. år (ltr. 45-60). Ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng kan det tilsettes i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, p.t. kr. 524 700 – 635 400 (ltr 53-65). Andre brukerrettede fagspesifikke stillingskoder kan benyttes i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk i Bufetat. Søkere som unntas fra kravet om relevant bachelorutdanning innplasseres i SKO 1486 miljøarbeider, pt kr 401 900 – 502 300 (ltr. 32-50) eller SKO 1488 miljøterapeut, Kr. 443 000 – 516 800 (ltr. 41-52).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Jong ungdoms- og familiesenter
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.Adresse: Emma Hjorths vei 60, 1336 Sandvika, Norge

Expected salary:

Location: Sandvika, Viken

Job date: Tue, 09 Jul 2024 06:41:31 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Tilkallingsvikarer in Norwegian

Location

Sandvika, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top