web analytics
 • Vernepleier/miljøterapeut- Unicare Bo & Omsorg

Vernepleier/miljøterapeut- Unicare Bo & Omsorg

Stabekk, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description

Job title: Vernepleier/miljøterapeut

Company: Unicare Bo & Omsorg

Job description: Er du glad i å jobbe med mennesker og ønsker å skape en god og meningsfylt hverdag? Da vil vi gjerne ha deg med på laget.
Unicare sin heldøgnsbolig i Bærum søker både miljøterapeuter og miljøarbeidere som ønsker å jobbe i turnus med langvakter på 12.5 t. Som ansatt hos oss vil du spille en nøkkelrolle i å legge til rette for en positiv og aktiv hverdag for våre tjenestemottakere. Et av våre fokusområder er aktivisering og vi ser etter deg som kan tenke utenfor boksen for å gi våre tjenestemottakere en hverdag fylt med innholdsrike aktiviteter og økt livskvalitet. Våre beboere har varierende grad av utviklingshemming med ulike tilleggsdiagnoser og et omfattende bistandsbehov. Flere har utfordrende adferd og vedtak etter Helse – og omsorgstjenesteloven Kap 9.
Vi har to ledige stillinger i turnus med langvakter og arbeid hver tredje helg. Til den ene stillingen søker vi etter miljøterapeut med bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern eller andre helse- og sosialfagutdanninger. Stillingen er på 90-100%.Til den andre stillingen søker vi miljøarbeider med relevant erfaring. Personlig egnethet vil bli vektlagt, og kan kompensere for erfaring. Stillingen er på 80%.
Vi har også ledig nattvaktstilling på 70%. Arbeidstid per vakt er ca. 11 timer. Til nattevaktstilling søker videg som har treårig helse- eller sosialfagutdanning.
Spesifiser i søknadstekst hvilken stilling som søkes.
Før eventuell ansettelse skal gyldig politiattest foreligge etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, Jmf. politiregisterloven § 39, 1. ledd.
Intervjuer og ansettelser vil bli gjort fortløpende.
Arbeidsoppgaver

 • Aktivt bidra til å sikre faglig og etisk forsvarlige tjenester
 • Gjennomføre skadeavvergende tiltak, jf. gjeldende lovverk
 • Gi opplæring og veiledning til kolleger
 • Miljøarbeid og praktisk bistand etter gjeldende retningslinjer
 • Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk
 • Holde deg faglig oppdatert og bidra til faglig utvikling
 • Ansvar for legemiddelhåndtering
 • Delta på månedlig trening i skadeavvergende tiltak og veiledningstimer

Kvalifikasjoner

 • Det er krav til 3-årig bachelor med relevant utdanning i fortrinnsvis vernepleie, sosialt arbeid eller barnevern
 • Student innen helse- eller sosialfag, fortrinnsvis vernepleie, sosialt arbeid eller barnevern
 • Relevant erfaring for miljøarbeiderstillingen
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Førekort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du viser interesse og initiativ for beboere og faget
 • Du håndterer varierte arbeidsoppgaver og trives med å være i aktivitet
 • Du fremstår robust, trygg og selvstendig i relasjon med bruker
 • Du evner å gi og motta veiledning
 • Du engasjerer deg for å oppnå felles målsetninger
 • Du evner å følge detaljerte prosedyrebeskrivelser
 • Ønskelig med erfaring i:
 • Målrettet miljøarbeid
 • Erfaring med mennesker med psykisk- og fysisk utviklingshemming

Vi tilbyr

 • Kurs iregler for bruk av tvang og makt etter HOTL kapittel.9 og to-dagers grunnkurs i skadeavvergingsteknikker (HAVA)
 • Andre relevante kurs etter behov
 • Inkluderende arbeidsmiljø med mulighet for faglig utvikling
 • God pensjonsordning
 • Gratis treningstilbud ved Unicare Aktiv Online

Om arbeidsgiveren
Unicare Bo & Omsorg leverer helse og omsorgstjenester til mennesker med ulike utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser innenfor virksomhetene heldøgns boliger, dagsenter, avlastning, etter skoletid (EST) og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi består av nærmere 430 faglig sterke medarbeidere. Alle våre virksomheter har langsiktige avtaler med Oslo kommune og konsesjonsavtaler innenfor BPA i 62 kommuner i Norge. Unicare Bo & Omsorg er en del av Unicare Norge.
Unicare
Unicare er privat leverandør av spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og psykisk helse.
På vegne av offentlige oppdragsgivere leverer vi i tillegg BPA, dag og heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming samt for mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer til kommunehelsetjenesten.
Vi arbeider målrettet for at alle våre medarbeidere skal trives på arbeidsplassen og få mulighet til å utvikle seg. Du vil være en del av vårt kompetansehus med 1800 engasjerte, kompetente og respektfulle kolleger. Unicare er en aktiv pådriver i forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe systematisk med å tilby helsetjenester, redusere negativ miljøpåvirkning, og vi representerer mangfoldet i samfunnet.
Vårt hovedkontor ligger i Oslo ved Helsfyr.
Vi har enheter i Halden, Moss/Jeløy, Oslo, Asker sentrum, Rykkinn i Bærum, Hof i Holmestrand, Hole, Hønefoss, Hokksund, Østre og Vestre Toten, Søndre Land/Landåsbygda, Molde, Røros, Hasselvika i Indre Fosen, Trondheim, Stjørdal og Levanger.
Husk personvern når du søker stilling. Vi ber aldri om BankID og lignende sensitive data ved søknader til oss.
Sektor
Privat
Antall stillinger
3
Sted
Skogveien 91, 1369 Stabekk
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell,
Omsorg og sosialt arbeid
Arbeidsspråk
Norsk
Nøkkelord
vernepleier, målrettet miljøarbeid, utviklingshemming, helse- og omsorgstjenesteloven, medisinkompetanse

Expected salary:

Location: Stabekk, Viken

Job date: Wed, 07 Feb 2024 23:29:57 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Vernepleier/miljøterapeut in Norwegian

Location

Stabekk, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Contact us

Featured Ads

Android App
Android App
Top