web analytics
 • Bærum kommune-Lyst til å utvikle prosjektkulturen til en av landets ledende byggherrer?

Bærum kommune-Lyst til å utvikle prosjektkulturen til en av landets ledende byggherrer?

Sandvika, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Lyst til å utvikle prosjektkulturen til en av landets ledende byggherrer?

Company: Bærum kommune

Job description: Om stillingenLeder PMO
Bærum kommune søker en fremtidsrettet PMO-leder til å styrke styringen av komplekse og interessante byggeprosjekter.Bærum Kommune Eiendom er en stor eiendomsbesitter, med mål om å være en av landets ledende byggherrer og et forbilde for bransjen når det gjelder ledelse, styring og gjennomføring av komplekse byggeprosjekter. Vi forvalter ca. 1 000 000 kvm. med formålsbygg og har en omfattende prosjektportefølje av nybygg og rehabiliteringsprosjekter. I perioden 2024-2027 planlegges det for en produksjon opp mot 9 mrd.Vi søker nå en erfaren person med solid prosjektfaglig tyngde, sterk forståelse for prosjektledelse og som vet hva som kreves for suksessfull prosjektgjennomføring. Rollen vil få et overordnet ansvar for utvikling av vår prosjektkultur i tett samarbeid med prosjektmiljøer i og utenfor Kommunalsjefområde Eiendom.Bærum kommune har som felles prosjektmetodikk innført DigDir sin Prosjektveiviseren som skal benyttes på alle investeringsprosjekter. Du vil få en sentral rolle i videreutvikling av denne og tilpasse den til vår prosjektstyring der det ansees som hensiktsmessig. Det er siste 2 år jobbet godt med å etablere et felles rammeverk og det planlegges nå å etablere et prosjektkontor i Eiendom, som rapporterer til kommunalsjef Eiendom.Som PMO-leder vil du være ansvarlig for å videreutvikle felles prosesser og metodikk knyttet til prosjektledelse i Bærum kommune Eiendom, i nært samarbeid med kommunens øvrige kommunalsjefområder. Du vil måtte videreutvikle nettverk og møteplasser for prosjektledere og prosjekteiere, bidra til aktiv forvaltning av felles verktøy for ressursstyring, prosjektporteføljen til kommunalsjefområde Eiendom og prosjekteierstyring. Du vil være sentral med å øke bevisstheten rundt etterlevelse av prosesser og prosedyrer, faglige oppdateringer mv.Bærum kommune Eiendom har med sine ca. 370 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Vi har høye ambisjoner om at våre bygg skal være klimakloke og bygges/driftes kostnadseffektivt.
Mer informasjon om Bærum kommune Eiendom, se:Alle vitnemål/attester må være vedlagt søknaden.Vi forvalter store verdier på vegne av Bærums innbyggere – bli med og sett spor!NøkkelinformasjonSøknadsfrist:07.04.2024Arbeidsgiver:Bærum kommuneStillingstittel:SpesialrådgiverStillinger:1Heltid / Deltid:HeltidAnsettelsesform:FastStillingsprosent:100Webcruiter-ID:4779755699Sosial deling :ArbeidsoppgaverRollen er i støpeskjeen, og du vil få store muligheter til å forme retning og fokus. Utgangspunktet er at følgende oppgaver er sentrale:

 • Bidra strategisk, taktisk og operativt som en god samarbeidspartner for prosjektene, gjennom hele prosjektmodellen
 • Sikre systematisk læring fra prosjekter og erfaringsoverføring, for å ivareta stadig bedre prosjektgjennomføring
 • Utvikle og implementere retningslinjer for kvalitetssikring og uavhengige prosjektgjennomganger for å sikre at beslutninger fattes på riktig grunnlag
 • Koordinere, kvalitetssikre og sammenstille saker som skal behandles i henhold til kommunens krav for investeringsbeslutninger, samt delta i prosjektmottaksmøter hvor beslutning tas
 • Forvalte og videreutvikle rammeverk og kompetanseutvikling innen fagområdet
 • Være mentor for prosjektledere og -eiere som har behov for støtte og kompetanseutvikling

KvalifikasjonerFor å lykkes må du ha:

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra planlegging, gjennomføring og styring av større investeringsprosjekter
 • Strategisk og forretningsorientert med bred erfaring fra større prosjektvirksomheter, primært innen bygg og anlegg eller relaterte bransjer
 • Erfaring med utviklings- og/eller implementeringsrammeverk og verktøy for prosjekteierstyring og prosjektledelse

Du bør også ha:

 • Kunnskap om offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Kjennskap til offentlig sektor

Personlige egenskaperFor å lykkes i jobben har du følgende personlige egenskaper:

 • Evne til å engasjere, motivere og bygge relasjoner på ulike nivåer
 • Evne til å utfordre på en konstruktiv måte
 • En pådriver med gjennomføringskraft
 • Evne til å fasilitere og drive gjennom endringer
 • Løsnings- og serviceorientert
 • Evne til å skape resultat gjennom målrettet og strukturert arbeid

Vi tilbyrForuten viktige og samfunnsnyttige oppgaver, får du følgende i denne rollen:

 • Nye flotte lokaler med hyggelig kantine, sentralt beliggende i Sandvika
 • Treningsfasiliteter gjennom bedriftsidrettslaget
 • Sykkelparkering og fine garderobefasiliteter
 • Gode pensjonsordninger, offentlig tjenestepensjon
 • Et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • Utviklingsmuligheter hos en av Norges største eiendomsvirksomheter med mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 • Aktivitetsbaserte kontorer med mulighet for fleksibelt arbeidssted
 • Fleksitidsordning
 • Elbil-pool og elsykler
 • Lønn etter avtale

Adresse: Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika, NorgeKontaktinformasjonJørgen MolvigTjenesteleder Bygg og prosjektJulija JurinKommunalsjef EiendomOm arbeidsgiverenSammen skaper vi et godt og for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Expected salary:

Location: Sandvika, Viken

Job date: Sat, 23 Mar 2024 05:15:47 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Lyst til å utvikle prosjektkulturen til en av landets ledende byggherrer? in Norwegian

Location

Sandvika, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Contact us

Featured Ads

Android App
Android App
Top