web analytics
 • Psykolog/terapeut i MST-CAN-team- Bærum kommune

Psykolog/terapeut i MST-CAN-team- Bærum kommune

Sandvika, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Psykolog/terapeut i MST-CAN-team

Company: Bærum kommune

Job description: Vil du gjøre en forskjell for barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt? Barneverntjenesten i Bærum har siden 2016 hatt et eget team som gir multisystemisk terapi til familier der det forekommer vold og/eller alvorlig omsorgssvikt. I MST-CAN (Multisystemic therapy – Child Abuse and Neglect) gir terapeutene hjemmebasert behandling til hele familien for å sikre trygge omsorgsforhold for barna og for å forhindre omsorgsovertagelse og flytting av barnet ut av hjemmet.Vi har nå ledig et årsvikariat der vi søker en lærevillig og engasjert psykolog eller psykologspesialist. Stillingen innebærer en unik mulighet for opplæring i, og arbeid med, en systemisk og fleksibel behandling, som har vist gode resultater for barn og unge utsatt for vold og alvorlig omsorgssvikt. MST-CAN-teamet består av én leder/veileder, fire terapeuter/psykologer og én miljøterapeut. Terapeutene har selvstendig behandlingsansvar og samarbeider tett med resten av teamet i det daglige arbeidet. Barneverntjenesten i Bærum samarbeider tett med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), som har faglig ansvar for behandlingsmodellen.Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 160 ansatte og cirka 200 fosterhjem, besøkshjem, støttekontakter og tilsynsførere. Barneverntjenesten består av seks fagavdelinger og forvaltningsavdeling. Barneverntjenesten ønsker å gå foran innen kvalitetsutviklingsarbeid på barnevernområdet, gjennomfører barnevernreformen gjennom blant annet barnevernfaglig tiltaksavdeling, drifter spesialiserte hjelpetiltak som RFT, MST-CAN, ABC og PMTO, har egne veilederteam for fosterhjem og for foreldre etter omsorgsovertakelse, og er vertskommune for Asker og Bærum barnevernvakt. Barneverntjenesten i Bærum har formalisert samarbeid med flere forsknings- og kompetansemiljøer om utvikling og implementering av barnevernfaglige tiltak etter barnevernloven. Barneverntjenesten i Bærum har i samarbeid med Asker barneverntjeneste etablert det spesialiserte behandlingstiltaket MST-CAN for familier der barn og ungdom blir utsatt for vold og/eller alvorlig omsorgssvikt hjemme.Mer informasjon om MST-CAN finner du her:Informasjon om NUBU finner du her:Tiltredelse 2. september 2024Arbeidsoppgaver

 • Terapeutisk arbeid etter MST-CANs behandlingsprinsipper og praksis
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt behandling og samarbeide nært med bl.a. skole, PPT, NAV, barnevern og psykisk helsevern
 • Terapeutene i teamet har selvstendig behandlingsansvar i sine behandlinger og arbeider til tider som er tilpasset familiens behov
 • Utføre MST-CANs kvalitetssikringsrutiner, herunder deltakelse i ukentlig veiledning
 • Delta i informasjonsarbeid om MST-CAN
 • Delta i utviklingsarbeid/aktiviteter i barneverntjenesten for øvrig

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning og autorisasjon som psykolog, fortrinnsvis psykologspesialist. Søkere med mastergrad innen helse- og sosialfag med minimum to års klinisk videreutdanning og særlig bred erfaring fra terapeutisk arbeid kan vurderes
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på; dvs. systemteori, familieterapi, sosial læringsteori og kognitiv atferdsterapi generelt og spesielt for traumebehandling og rusbehandling
 • Ønskelig med videreutdanning/erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med evidensbasert metodikk
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • Inneha god rolleforståelse og samarbeidsevner
 • Selvstendig og initiativrik
 • Inneha beslutningsevne og evne til å oppnå resultater
 • Evne til, og erfaring med, å skaffe seg oversikt og arbeide strukturert og planmessig
 • Stor arbeidskapasitet og interesse for faglig og etisk refleksjon
 • Lærevillig, robust og trives med variasjon i arbeidstempo
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlig egnethet vektleggesVi tilbyrArbeid i en av Norges største barneverntjenester som:

 • aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen
 • tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget, og som arbeider strategisk og systematisk med kvalitetsutvikling
 • er utviklingsorientert og endringsrettet, og som er opptatt av arbeidsmiljøet
 • gir tilbud om opplæring i, Barnesamtalen DCM og nettverksmøteledelse
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Muligheten for kompetanseutviklingsstipend for faste ansatte

Annet

 • Den som ansettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-CAN terapeuter. Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengeligheten
 • Grundig opplæring innen MST og MST-CAN vil bli gitt, og den som tilsettes må kunne delta stedlig i opplæring som foregår i Oslo i uke 38 i tillegg til øvrig opplæring
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere egen bil i tjenesten
 • Originale eller bekreftede kopier av vitnemål og attester vil etterspørres for kandidater aktuelle for innstilling
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bærum kommune og NUBU. Søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknader
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 12-11

Kontaktinformasjon Mira Coucheron, barnevernsjef, 90709634,
Selma Heier, Teamveileder, 46618826,Arbeidssted Arnold Haukelands plass 10
1338 SandvikaNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommuneReferansenr.: 4807321068
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 02.09.2024
Sluttdato: 31.08.2025
Søknadsfrist: 02.06.2024Kontaktpersoner for stillingenSelma HeierTeamveileder46618826Kopier telefonnummerKopier e-postadresseMira Coucheronbarnevernsjef90709634Kopier telefonnummerKopier e-postadresseOm bedriftenSammen skaper vi et godt og for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.Nettsted

Expected salary:

Location: Sandvika, Viken

Job date: Sat, 04 May 2024 22:11:11 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Psykolog/terapeut i MST-CAN-team in Norwegian

Location

Sandvika, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top