web analytics
 • Sammen om trivsel, mestring og mangfold Bærum kommune

Sammen om trivsel, mestring og mangfold Bærum kommune

Rykkinn, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Sammen om trivsel, mestring og mangfold

Company: Bærum kommune

Job description: Om stillingenVil du bli med og sette spor i en skole rustet for fremtiden?Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Har du i tillegg ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen? Da kan en stilling hos oss være midt i blinken for deg.I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i utvikling. Søkelyset er på læring, gode relasjoner, livsmestring og tilpasning til samfunnsutviklingen – læring i det 21. århundre. Vi ønsker, til enhver tid, å være en relevant og aktiv samfunnsaktør.Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement for skolens oppdrag. Å jobbe som lærer i en stor kommune med robuste skoler og fagmiljøer, innebærer å være del av et godt faglig og sosialt profesjonsfellesskap som virkelig vil noe med innsatsen sin. Å få være del av dette laget gir gode muligheter for deg med rett kompetanse. Vi deler alle en vilje til å bidra til å åpne dører mot verden og fremtiden for elevene våre.
Bli med og sett spor.Bryn og Hammerbakken skole er en barneskole med to avdelinger. Skolen har ca. 420 elever (1. – 7. trinn) hvor ca. 90 hører til avdeling Hammerbakken (1. – 4. trinn). Ledelsen består av rektor og fire avdelingsledere, hvorav en har funksjonen assisterende rektor.Vi har en flott og variert elevgruppe. Skolen vår er en skole som preges av godt miljø, samhold og trivsel blant ansatte, elever og hjemmene. En av våre styrker er gode relasjoner mellom elever og ansatte. Vi er opptatt av, og gode på, systematisk arbeid med både elevenes faglige utvikling og psykososiale miljø, i tillegg til personalets trivsel på jobb. Samarbeidet mellom ledelse og personalet preges av tillit, respekt, åpenhet og felles mål om elevenes faglige og sosiale utvikling. I fellesskap er vi i konstant utvikling av skolen vår. Skolens visjon er – En skole for livet – sammen om trivsel, mestring og mangfold. Vi har flotte og varierte uteområder som elever og ansatte har stor glede av og utnytter til både undervisning og i friminutt. Lærerne våre er gode på uteskole og til å ta i bruk det andre klasserommet. Vi omfavner fagfornyelsen og verdsetter fokuset på relevans, tverrfaglighet og aktiv læring. På skolen vår tenker vi hele teamet rundt hele trinnet, der vi deler på oppgaver, gleder og utfordringer i hverdagen og eier elevene i fellesskap. Vi er opptatt av å utnytte de ulike styrkene vi har, til elevenes beste.Vi er en praksisskole, tilknyttet OsloMet.
Vi har en facebookside hvor vi aktivt deler glimt fra vår hverdag, ta en titt .Vi ligger tett inntil Kolsås T-banestasjon (10 minutter å gå) og har god bussforbindelse til resten av Bærum og Oslo.
Vi søker etter 2-3 grunnskolelærere 1-7/allmennlærere med basisfag i sin fagkrets, kontaktlæreransvar vil være en arbeidsoppgave som tilfaller de fleste stillingene.NøkkelinformasjonSøknadsfrist:08.05.2024Arbeidsgiver:Bærum kommuneSted:RykkinnStillingstittel:LærerStillinger:2Heltid / Deltid:HeltidAnsettelsesform:FastStillingsprosent:100Webcruiter-ID:4806206060Startdato:01.08.2024Sosial deling :Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og lede elevenes læring i samarbeid med teamet
 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Analysere og følge opp elevenes læringsprogresjon
 • Bidra til godt samarbeid med foreldre
 • Delta og bidra i et læringsfellesskap
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen og formell utdanning i flere av undervisningsfagene norsk, engelsk og matematikk
 • Tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser
 • Kompetanse i, og interesse for, læringsfremmende digital didaktikk og digitale læringsverktøy
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du minimum ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig
 • Det kreves svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaperVi ser etter deg som

 • er ambisiøs på elevenes vegne
 • er god på å bygge relasjoner og ta ansvar
 • er strukturert og løsningsorientert
 • motiveres av å samarbeide og lære med andre
 • er god til å kommunisere
 • er en lagspiller, tenker VI, deler egen kompetanse og tar felles eierskap til alle elevene

Vi tilbyr

 • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere
 • Videreutdanning i prioriterte fag
 • Rike muligheter innen kompetanseutvikling
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Det gis tilleggslønn på kr 20 000 per år til grunnskolens 1. trinnslærere, i tillegg til eventuelt kontaktlærertillegg. Tillegget gis for perioden vedkommende innehar oppgaven. Det forutsettes at minst 70 % av stillingen er på 1. trinn og at vedkommende underviser i basisfagene norsk og matematikk. Tillegget gis forholdsmessig etter stillingsstørrelse og gis kun til de som er kvalifisert for stillingen. Det gis tilsvarende tillegg, med samme kriterier, for 2.-4. trinn. Satsene er da kr 15 000 for 2. trinn, 10 000 for 3. trinn og 5 000 for 4. trinn.
 • Påvirkningsmuligheter i en

som jobber for et bærekraftig samfunn
Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelseAdresse: Bryn Skolevei 7, 1348 Rykkinn, NorgeKontaktinformasjonTone Svanhild Aasbø-SkinderhaugRektorOm arbeidsgiverenSammen skaper vi et godt og for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Expected salary:

Location: Rykkinn, Viken

Job date: Sun, 28 Apr 2024 04:36:22 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Sammen om trivsel, mestring og mangfold in Norwegian

Location

Rykkinn, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top