web analytics
 • Sommervikar 2024 -Bærum kommune

Sommervikar 2024 -Bærum kommune

Rykkinn, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Sommervikar 2024

Company: Bærum kommune

Job description: Sommervikar 2024 Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, Bærum kommuneOm stillingenVi søker sommervikarer for perioden juli og august. Det er ønskelig at vikarer kan begynne med opplæring i juni. Sommervikarer som ønsker videre jobb, kan tilbys ansettelse som timesvikar/ ekstravakt.Tjenesteområdet psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde.Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap og setter alltid brukeren i sentrum gjennom Recovery og en høy grad av brukermedvirkning.Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige helsetjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester.Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med fokus på økt livskvalitet slik den enkelte pasient definerer hva som er viktig for å nå sine mål. På tjenesteområdet bruker vi blant annet mentaliseringsbasert miljøterapi, samt IMR (illness management and recovery) for å oppnå dette.Kirkegårdsveien boliger har over tid opparbeidet seg en særskilt kompetanse på å gi gode helsetjenester til innbyggere som er innenfor autismespekteret. Avdelingen har høyt fokus på å forsøke å finne aktiviteter som er forenlig med pasientenes mål, interesser og ressurser. Vi har eget fotballag, gapahuk, hockeytrening, terapispising og tilgang til hytte. Avdelingen består av en miljøbase tilknyttet 10 kommunale leiligheter hvor pasienter mottar lovpålagte helsetjenester. Vi jobber med utvidelse av tilbudet til nye pasientgrupper innen autismespekteret.Avdelingen har engasjerte og faglig dyktige medarbeidere med lang erfaring med målgruppen. I det daglige miljøterapeutiske arbeidet har vi fokus på relasjonskompetanse og miljøsensitivitet. Det jobbes kontinuerlig med å utarbeide og tilpasse gode verktøy for kartlegging, psykoedukasjon og pårørendesamarbeid.
Ønsker du en spennende, variert og meningsfull arbeidshverdag fylt med personlig og faglig utvikling, vil vi gjerne ha deg med på laget.
Tiltredelse etter avtale.NøkkelinformasjonSøknadsfrist:02.05.2024Arbeidsgiver:Bærum kommuneSted:RykkinnStillingstittel:Hjelpepleier/helsefagarbeider i turnusStillinger:3Heltid / Deltid:HeltidAnsettelsesform:SommerjobbStillingsprosent:100Webcruiter-ID:4794968563Startdato:17.06.2024Sluttdato:18.08.2024Sosial deling :Arbeidsoppgaver

 • Yte bistand til beboerne i henhold til vedtak i følge Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Bidra til forsvarlig drift med god kvalitet, utføre tjenester og bidra til at driften ved avdelingen er i tråd med vedtatte etiske retningslinjer
 • Planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere miljøterapien og dokumentere dette i elektronisk pasientjournal
 • Påse at brukermedvirkning blir ivaretatt overfor boligens beboere
 • Håndtere medikamenter i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering
 • Gjennomføre egen kompetanseplan

Kvalifikasjoner

 • Treårig helse- og sosialfagutdannelse, HPR-nr registreres i CV
 • Studenter i helse- og sosialfag under treårig utdanning oppfordres også til å søke
 • Ufaglærte kan søke og vil vurderes på personlige kvalifikasjoner
 • Du har gode norskkunnskaper. Søkere fra land utenfor Skandinavia skal ha bestått Norskprøve B2 skriftlig og muntlig, B1 for ufaglært
 • Du har gode data- og dokumentasjonsferdigheter
 • Det er ønskelig med relevant erfaring

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God fagforståelse med spesiell interesse for fagfeltet psykisk helse og rusavhengighet
 • Evne til å være ydmyk og lydhør overfor deg selv, faget og medmennesker
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet, både individuelt og i team

Personlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyr

 • Faglige utfordringer
 • Et tjenesteområde som er visjonært, fremtidsrettet og profesjonelt
 • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Ekstravakter ved behov
 • Offentlig tjenestepensjon

Annet
Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelseAdresse: Kirkegårdsveien 23, 1348 Rykkinn, NorgeKontaktinformasjonJesper HalvorsenOm arbeidsgiverenSammen skaper vi et godt og for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Expected salary:

Location: Rykkinn, Viken

Job date: Sat, 20 Apr 2024 05:22:36 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Sommervikar 2024 in Norwegian

Location

Rykkinn, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top