web analytics
 • Asker kommune Pedagogisk leder Vendla barnehage

Asker kommune Pedagogisk leder Vendla barnehage

Nesøya, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Pedagogisk leder Vendla barnehage

Company: Asker kommune

Job description: Vil du bli en del av vårt lekne og kreative miljø der vi har det gøy på jobb?Velkommen til Vendla barnehageVendla barnehage er en av tre barnehager i Landøya barnehagesone og ligger på idylliske Nesøya i Asker kommune.Vi består av ni godt organiserte avdelinger med til sammen 136 fantastiske barn og har et mangfold med hele 31 ansatte.Per tiden har vi tre faste pedagogiske lederstillinger i 100 % fra august 2024.Vi er en barnehage som setter stor pris på natur og utemiljø. Vi disponerer to leirplasser i skogen og et lite hus ved sjøen.Hos oss er det muligheter for å jobbe med det du brenner for – vi trenger pedagoger på både småbarn- og storebarn. Er du nyutdannet? Vi har gode veiledningsordninger, oppfølging og faglige møteplasser.Våre satsningerI Asker jobber vi aktivt for å skape arenaer for barn og unge, hvor alle finner sin plass i fellesskapet og opplever å høre til. For å lykkes med dette må ansatte i Askerbarnehagene arbeide systematisk for å bygge relasjoner til hvert enkelt barn og legge til rette for at barn opplever et trygt og inkluderende leke- og læringsmiljø.
Landøya barnehagesone har ekstra fokus på psykisk helsefremmende lekemiljø og psykisk helse. Per tiden arbeider vi med et prosjekt i samarbeid med STYD, “Med lek som kompass”. Målet er er å skape trygge, meningsfulle og inkluderende barnehagemiljøer for barna. Det er spesielt fokus på lekens betydning i barns liv, relasjoner og det fysiske lekemiljøet både inne og ute.
Som en forlengelse av at barna skal ha et trygt og godt barnehagemiljø, er det like viktig for oss at de ansatte har et godt psykososialt arbeidsmiljø. Dette opprettholdes gjennom systematisk og godt nærværsarbeid/ partssamarbeid gjennom etablerte medvirkningsarenaer.
For å skape et helhetlig læringsløp og sikre likeverdig praksis, systematikk og felles forståelse er det utarbeidet tre felles standarder. Trygt og godt barnehagemiljø, Trygg start og Bygge Bro-overgang mellom barnehage, SFO og skole.Asker kommune har et eget senter for innovasjon og læring (SEIL), som blant annet består av et utviklingsteam med rådgivere for barnehage, barn, familie og inkludering (BFI), skole og SFO. Teamet jobber blant annet med felles kompetansehevingstiltak og utvikling og bistår barnehagene i arbeidet med implementering og kompetanseutvikling knyttet til de tre standardene.
Du kan lese mer om våre standarder, kompetanseutvikling for ansatte i Asker oppvekst og om barnehagene her:https://sites.google.com/askerskolen.no/ny-askerbarnehageneArbeidsoppgaver

 • Planlegging, gjennomføring, evaluering og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet.
 • Ansvar for å drive fagutvikling i tråd med føringer, lovverk og satsninger.
 • Leder for sitt avdelingsteam med ansvar for personaloppfølging og fagutvikling.
 • Delta og bidra til utviklingen av sonens barnehager gjennom sonens lederteam.
 • Ansvar for oppfølging av enkeltbarn og barn i gruppe, samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer. Personer med annen relevant pedagogisk utdanning kan også søke.
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig. Er du søker fra land utenfor Skandinavia, er det krav om bestått norskprøve B2, skriftlig og muntlig.
 • Gode digitale ferdigheter.

Dokumentasjon fra tidligere arbeidsforhold og utdanning skal lastes opp under vedlegg når det søkes på stillingen.Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk.
 • Er reflektert, engasjert og aktiv.
 • Har god psykisk og fysisk helse og kan stå i en travel barnehagehverdag.
 • Er fleksibel, tar utfordringer og ser muligheter.
 • Ønsker å bidra i vår delingskultur og vil delta aktivt for å utvikle vår virksomhet.
 • Har evne til å skape gode relasjoner med alle barn, foresatte og kollegaer.
 • Er ansvarsfull, inspirerende og lojal.
 • Er faglig engasjert og oppdatert.
 • Er god til å lede og motivere andre.
 • Personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • En kommune som satser på barn og unge.
 • Et godt arbeidsmiljø der vi har det gøy på jobb og har høy faglig kompetanse.
 • Gode muligheter for utvikling og eget kompetansesenter SEIL.
 • Oppfølging av fadder den første tiden i ny jobb for alle nyansatte.
 • For å lette overgangen fra studier til praksis har Asker kommune tilbud til alle nyutdannede barnehagelærere om veiledning i lærende nettverk.
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ. Pedagogisk leder med arbeidssted i barnehage tilbys en grunnlønn som i dag ligger kr 50 000,- over garantilønn for KS-områdets tariffavtale.
 • Ved relevant etterutdanning på 60 studiepoeng kan det tilbys ytterligere kr. 20000,- i økt årslønn (kr. 10000,- for 30 studiepoeng).
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Om arbeidsgiverenDet er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 98 000
innbyggere og 6 500 ansatte. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, og har som visjon at vi sammen skal skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet. Vi har derfor med oss kommunens verdier nær, skapende, raus og modig i det arbeidet vi gjør. Asker kommune skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, og er opptatt av nytenkning og utvikling.Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.
Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres.SektorOffentligAntall stillinger3StedSøndre vei 12, 1397 NesøyaBransjeBarn, skole og undervisningStillingsfunksjonBarnehage / Barnehagelærer,Barnehage / Pedagogisk lederArbeidsspråkNorskNøkkelordpedagogikk, barnehage, barnehagelærer, pedagogisk, leder

Expected salary:

Location: Nesøya, Viken

Job date: Thu, 09 May 2024 22:52:11 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Pedagogisk leder Vendla barnehage in Norwegian

Location

Nesøya, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top