web analytics
 • Bærum kommune-Har du et bankende hjerte for barn? Ikke gå glipp av oss

Bærum kommune-Har du et bankende hjerte for barn? Ikke gå glipp av oss

Haslum, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Har du et bankende hjerte for barn? Ikke gå glipp av oss

Company: Bærum kommune

Job description: Har du et bankende hjerte for barn? Ikke gå glipp av oss! Haslum barnehage, Bærum kommuneOm stillingenHøy barnehagekvalitet er et satsingsområde for Bærum kommune.
Takket være politikere som setter barnehagebarna veldig høyt, gjennomfører vi en omfattende kompetanse- og kvalitetsheving for alle barnehagene i satsingen TETT PÅ. Gjennom systematisk og grundig arbeid bidrar vi til at barna i Bærum får en trygg og god start på livet og sitt utdanningsløp.
Haslum barnehage og Bærum kommune ønsker i år å satse spesielt på nyutdannede og nyansatte barnehagelærere, og vi tilbyr derfor mulighet til å benytte 10% av arbeidstiden det første året til introduksjons-aktiviteter til yrket (veiledning, nettverk, observasjon, lederstøtte, kurs, seminarer).Våre barnehager skal støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring.
Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og vi ser på leken som et bærende element i barnehagehverdagen. Respekt er en grunnleggende verdi i vårt møte med barna, foreldrene og kollegaene hver dag.Haslum barnehage er en veletablert barnehage i nylig oppussede lokaler. Den ligger flott til – rett ved buss og t-bane og enda nærmere til fotballbane/skøytebane og friområder inkludert en liten skog. Haslum barnehage består av to hus, som ligger tett i tett. I det ene huset har vi i år 2 småbarnsavdelinger med til sammen 27 barn og i det andre huset har vi 4 store-barns avdelinger med til sammen 58 barn.Barnehagen har full pedagogdekning, men da 2 ansatte går av med pensjon, trenger vi 1 pedagog i full stilling og 1 pedagog i 50% stilling. Barnehagen har en ledelse bestående av 100% stedlig styrer samt en 50% pedagogstilling til støtte for pedagogene.Haslum barnehage har dedikerte og dyktige ansatte. Hos oss preges dagene av glede, samhold og mestring. Med engasjerte voksne som brenner for å skape gode hverdager for barna. Tid til lek og utvikling av den er høyt verdsatt hos oss. Lek danner grunnlaget for vennskap, og vi er opptatt av å gi barna unike leke-opplevelser. Vi har fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse; evnen til å ta hensyn til hverandre, løse konflikter, samarbeide, gjenkjenne følelser, kunne sette seg inn i en annens rolle, og skape samhold og vennskap. Hos oss skal barna få gode språkopplevelser, og det jobbes kontinuerlig med språkmiljøet i barnehagen. Vi har ofte barna i mindre grupper og store-barns avdelingene er små i utgangspunktet med 12-18 barn pr. enhet. De ansatte må være til stede og er aktive med å skape gode lekearenaer for barna hvor de er bevisste i å tilrettelegge for god språkutvikling. Vi har også mye materiell som egner seg godt i grupper hvor vi spiller, bruker konkreter og har tilpassede aktiviteter for at barna skal utvikle et rikt språk før skolestart.I Haslum barnehage har vi også et svært spennende uteområde med naturlig «skog», fjell og ulendt terreng. Alle avdelinger er mye ute. Vinterstid er vi mye på skøyter og sommerstid er det stas å gå til idrettsplassen om vi vil utfordre barn og ansatte mer enn vi klarer på uteområdet. Hver uke leier vi Haslumhallen 1 time, så de eldste barna får utfordret seg med lek og aktivitet i gymsalen.Barnehagen har et godt, stabilt og positivt miljø med fornøyde barn, foreldre og medarbeidere. Vi har en engasjert personalgruppe, med ulik kompetanse og erfaring.
Alle har en påvirkningskraft i avgjørelser som har betydning for arbeids – og ansvarsfeltet.NøkkelinformasjonSøknadsfrist:12.05.2024Arbeidsgiver:Bærum kommuneSted:HaslumStillingstittel:Pedagogisk lederStillinger:2Heltid / Deltid:Heltid, DeltidAnsettelsesform:FastStillingsprosent:100, 50Webcruiter-ID:4808005442Sosial deling :Arbeidsoppgaver

 • Som pedagogisk leder har du det faglige ansvaret for videreutvikling av barnehagen som en god lærings- og omsorgsarena for barn med Rammeplanen som styringsdokument
 • Formulere mål og forventninger for arbeidet i barnehagen og avdelingen og følge opp disse
 • Inspirere, engasjere og veilede medarbeidere frem til felles mål
 • Utfordre og støtte medarbeidere til det beste for barnas utvikling og læring
 • Bidra til et godt samarbeid på tvers i barnehageområdet og med andre tjenester – og innad i barnehagen
 • I dialog med foreldre og medarbeidere sørge for å lage en god barnehage
 • Daglig samarbeid med foreldre for å skape gode utviklingsmuligheter for alle barn
 • Improvisere og finne nye og gode løsninger

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdannelse som barnehagelærer
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må minimum ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Håndtere flere saker på en gang
 • Du er en god kommunikator
 • Du har stort pågangsmot
 • Du er en inkluderende relasjonsbygger
 • Du er god på organisering
 • Du ønsker utvikling og er lærevillig

Personlig egnethet vektleggesVi tilbyr

 • Å være del av et pedagogisk ledernettverk hvor kollegaveiledning er i fokus
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 • For nyutdannede nyansatte tilbys 10 % av arbeidstiden det første året til introduksjonsaktiviteter til yrket
 • Pedagogiske ledere tilbys i Bærum kommune en grunnlønn som i dag ligger 80.000 over garantilønnen i KS-områdets tariffavtale

Pedagogiske ledere med relevant tilleggsutdanning, minst 30 studiepoeng, tilbys i Bærum kommune en grunnlønn som i dag ligger 90.000 over garantilønnen i KS-områdets tariffavtaleGyldig politiattest iht. § 30 i Barnehageloven må fremlegges før tiltredelseAdresse: Bjørnemyrsveien 67, 1344 Haslum, NorgeKontaktinformasjonMarit RyghStyrerOm arbeidsgiverenSammen skaper vi et godt og for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Expected salary:

Location: Haslum, Viken

Job date: Thu, 02 May 2024 04:33:13 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Har du et bankende hjerte for barn? Ikke gå glipp av oss in Norwegian

Location

Haslum, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top