web analytics
 • Bærum kommune-Pasientforløpskoordinator

Bærum kommune-Pasientforløpskoordinator

Sandvika, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Pasientforløpskoordinator

Company: Bærum kommune

Job description: Om stillingenKan du tenke deg å bidra til å sikre flyt og redusere sårbarhet i overgangen mellom tjenester? Er du god på dialog mellom aktører og å bygge bro mellom tjenester og mennesker? Vil du bidra både på system- og individnivå?Hjemmebaserte tjenester søker faglig dyktig og engasjert pasientforløpskoordinator til nyopprettet stilling som kan bidra til å sikre sammenhengende pasientforløp og trygge overganger mellom kommunale tjenester, og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.Hjemmebaserte tjenester består av seks tjenestesteder, som yter tilbud og tjenester til hjemmeboende. Tjenestene som ytes innebærer hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet eller i omsorgsbolig. Vi har et pågående spennende forbedrings- og utviklingsarbeid, og har anerkjent behovet for å se på andre måter å jobbe på for å møte morgendagens krav og føringer. Som en følge av dette er hjemmebaserte tjenester styrket ved å etablere et nytt tjenestested for alle ressurser og tjenester som jobber felles for hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune. Tjenestestedet vil bestå av medarbeidere som jobber brukerrettet, men også av felles ressurser som jobber på tvers av tjenestene i kommunen i overordnede roller.Bærum kommune har “hjemmet som førstevalg” som et av satsningsområdene. I den forbindelse har vi nylig rekruttert blant annet seks kvalitetsrådgivere og en pårørendekoordinator. I tillegg søker vi etter en pasientforløpskoordinator. Du vil ha store muligheter til å være med å påvirke stillingens innhold og oppgaver. Din kompetanse og erfaring vil derfor være avgjørende.Stilingen er organisatorisk plassert under tjenesteleder for felles ressurser i hjemmebaserte tjenester, men vil arbeide til det beste for tjenestene på tvers av kommunen.NøkkelinformasjonSøknadsfrist:05.05.2024Arbeidsgiver:Bærum kommuneStillingstittel:Rådgiver / SpesialrådgiverStillinger:1Heltid / Deltid:HeltidAnsettelsesform:FastStillingsprosent:100Webcruiter-ID:4796621035Sosial deling :ArbeidsoppgaverArbeidet vil bestå av blant annet følgende oppgaver:

 • Aktivt bidra i forbedring og utvikling av pasient- og brukerforløp på individ- og systemnivå, både innad i kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten
 • Fungere som bindeledd mellom forvaltningsnivå og utøvende tjenesteyter
 • Bidra til god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere og samarbeidspartnere
 • Planlegge, forberede og lede møter knyttet til koordinering av pasient- og brukerforløp
 • Utvikle, kvalitetssikre og implementere prosedyrer på systemnivå knyttet til pasient- og brukerforløp
 • Samarbeide med ledere og fagutviklingssykepleiere i kommunen om oppgaver knyttet til pasient- og brukerforløp

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Relevant videreutdanning, eksempelvis ledelse, prosjekt-/tjenesteutvikling, samhandling eller tjenestedesign/brukerreiser
 • Erfaring med koordinerende arbeid og prosjekt-/systemutvikling
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel
 • Erfaring med design av eller arbeid med brukerreiser er en fordel
 • Gode språkferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper og systemforståelse

Personlige egenskaper

 • Er en god kommunikator og relasjonsbygger
 • Evner å arbeide selvstendig
 • Evner å arbeide strukturert og systematisk
 • Er motivert og engasjert
 • Bidrar til et godt samhandlingsmiljø

Personlig egnethet vil vektleggesVi tilbyr

 • Spennende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver
 • Tett samarbeid med andre tjenesteområder i kommunen
 • Aktive, engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere og ledere
 • Et inkluderende og positivt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Påvirkningsmuligheter i en

som jobber for et bærekraftig samfunnAdresse: Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika, NorgeKontaktinformasjonEmilie E. VestgrenTjenestelederOm arbeidsgiverenSammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Expected salary:

Location: Sandvika, Viken

Job date: Thu, 18 Apr 2024 00:18:25 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Pasientforløpskoordinator in Norwegian

Location

Sandvika, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top