web analytics
 • Miljøterapeut i turnus/student helsefag- Bærum kommune

Miljøterapeut i turnus/student helsefag- Bærum kommune

Gjettum, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Miljøterapeut i turnus/student helsefag

Company: Bærum kommune

Job description: Vi søker engasjerte medarbeidere til helgestillinger hos oss på Lindelia omsorgsbolig Lindelia boliger, Bærum kommune
Om stillingen
Vi søker faglig sterke og engasjerte medarbeidere til vår nyeste avdeling Lindelia, psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger.
Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et visjonært og fremtidsrettet tjenesteområde. Tjenesteområdet innehar 8 avdelinger som er geografisk spredt i kommunen. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom Recovery og høy grad av brukermedvirkning. Felles behandlingsmetodikk er Mentaliseringsbasert terapi (MBT). Vi tilbyr aktivitetsbaserte helsetjenester gjennom våre prosjekter Høl i CV-en, RapClinic og mobil Music truck.
Avdeling Lindelia er etablert i nybygde lokaler og har vært i drift siden september 2020. Vår tverrfaglige og kompetente personalgruppe har et høyt fokus på fagutvikling og et inkluderende arbeidsmiljø, og alle som er ansatt hos oss har ønsket seg hit.
Avdelingen er spesielt tilpasset pasienter med alvorlige og langvarige psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Vi har 10 døgnplasser, hvor 2 er tilpasset innbyggere med psykisk utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser og i behov av tiltak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9.
Stillinger: 8 faste helgestillinger i 17,61% med arbeid hver tredje helg. Vi søker deg som har treårig helse- eller sosialfag, eller er under utdanning innen helse- eller sosialfag på bachelornivå.
Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:
11.02.2024
Arbeidsgiver:
Bærum kommune
Sted:
Gjettum
Stillingstittel:
Miljøterapeut i turnus/student helsefag
Stillinger:
8
Heltid / Deltid:
Deltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
17
Webcruiter-ID:
4755677159
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver

 • Yte bistand til pasienter i henhold til vedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og til pasienter med psykisk utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser etter vedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9
 • Bidra til forsvarlig drift med god kvalitet
 • Utføre tjenester i tråd med vedtatte etiske retningslinjer, aktuelt lovverk og Bærum kommunes regelverk
 • Journalføre i henhold til dokumentasjonsplikten regulert i Lov om helsepersonell, kap. 8.
 • Bidra til faglig refleksjon og fagutvikling
 • Ivareta brukermedvirkning

Kvalifikasjoner

 • Treårig helse- eller sosialfagutdanning. HPR-nr registreres i CV, eller
 • Student innen helse- eller sosialfag
 • Helsefagarbeider eller annen egnet bakgrunn med erfaring innen psykisk helsearbeid og vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap.9 kan bli vurdert
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 eller tilsvarende (B1 for student helsefag)
 • Erfaring fra fagfeltet psykisk helsearbeid og rus
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med vedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9
 • Det er ønskelig at søker innehar førerkort klasse B

Personlige egenskaper
Vi søker deg som

 • Er motivert og engasjert
 • Har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Har god fagforståelse som vises i praktisk arbeid
 • Er ydmyk og lydhør både overfor deg selv, faget og medmennesker
 • Evner å arbeide strukturert, både individuelt og i team
 • Har gode samarbeidsevner og er inkluderende
 • Er opptatt av, og bidrar til, et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr

 • Turnusarbeid med arbeid hver 3. helg
 • Et inkluderende og ivaretakende arbeidsmiljø
 • En kommune med fokus på innovasjon og nytenkning
 • Et tjenesteområde som er visjonært og framtidsrettet
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend

Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Adresse: Lindelia 45, 1346 Gjettum, Norge
Kontaktinformasjon
Hege Nordstrøm
Fagutviklingssykepleier
Jørund Wettre-Brønner
Avdelingssykepleier
Om arbeidsgiveren
Sammen skaper vi et godt og for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Expected salary:

Location: Gjettum, Viken

Job date: Sun, 28 Jan 2024 01:36:00 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Miljøterapeut i turnus/student helsefag in Norwegian

Location

Gjettum, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Contact us

Featured Ads

Android App
Android App
Top