web analytics
 • Teamkoordinator- Vestre Viken

Teamkoordinator- Vestre Viken

Gjettum, Viken

nok0

Type : Job
Condition : N/A
Warranty : N/A

Description


Job title: Teamkoordinator

Company: Vestre Viken

Job description: Er du sykepleier eller vernepleier som liker å jobbe mennesker og fagfeltet rusomsorg?Se på vår stilling som 100%TEAMKOORDINATOR PÅ AVGIFTNINGSSEKSJON I ARA avdeling for rus og avhengighetAvdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner, geografisk spredt innenfor Asker/Bærum og Viken. Vi gir tilbud om avgiftning og kartlegging, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering – LAR.Avdelingen har et tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger innen voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.Seksjon avgiftning Bærum gir tilbud om avgiftning og kartlegging til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. Seksjonen har til sammen 13 behandlingsplasser. Disse benyttes til planlagte innleggelser, samt flytpasienter fra somatisk avdeling og akuttpsykiatrisk avdeling.Seksjonen er for tiden lokalisert på Bærum sykehus, men forventes relokalisert i august 2025 i forbindelse med prosjektet NSD “Nytt sykehus Drammen”.Vi er tverrfaglig bemannet med to psykologspesialiststillinger, psykiatere, russpesialist, LIS, sykepleiere, vernepleiere og sosialfaglig kompetanse.Hvorfor jobbe i VestreViken?
Gjennomkvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.
VestreViken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.ArbeidsoppgaverTeamleder er underlagt og rapporterer til seksjonsleder.
Stillingen er 100%. Dagtid med arbeid hver 6.helg.Ansvar og myndighet:

 • Tett samarbeid med seksjonsleder og ass seksjonsleder
 • Koordineringsansvar for den daglige driften av miljøarbeid og teamarbeid

Arbeidsoppgavene er delt i:

 • Pasientrettet arbeid
 • Miljø-oppfølging og veiledning
 • Team arbeid og teamkoordinator funksjon
 • Fagfunksjon
 • Medisinhåndtering

Dette er en stilling under utvikling, slik at andre oppgaver må kunne påberegnes.Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Ønskelig med videreutdanninginnen psykisk helse og rus eller annen relevant videreutdanning
 • Interesse og arbeidserfaring innen rus og psykisk helse
 • Engasjement for rusbehandling i et institusjonsmiljø

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God evne til å veilede og undervise
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Humor er viktig

Vi tilbyr

 • Stor grad av deltagelse og påvirkning av arbeidsoppgaver og seksjonens faglige profil
 • Trivelige omgivelser i nye lokaler
 • Lønn etter gjeldende overenskomst

Om arbeidsgiverenVestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.
Se mer på www.vestreviken.noSektorOffentligStedSogneprest Munthe-kaas vei 100, 1346 GjettumBransjeHelse og omsorgStillingsfunksjonSykepleier / Psykiatri,Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeutArbeidsspråkNorskNøkkelordAsker, Bærum, Drammen, Psykiatri

Expected salary:

Location: Gjettum, Viken

Job date: Thu, 25 Apr 2024 22:40:53 GMT

Click here to Apply for the job now!

Write an article about Teamkoordinator in Norwegian

Location

Gjettum, Viken

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review
Profile Picture
 
marketing
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Total Bids
0
Highest Bid
Lowest Bid
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Android App
Android App
Top